bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Các sinh viên đã tham gia thực tập thực tế tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ (Vinagamma) nộp bài thu hoạch thực tế cho TS. Trần Nhân Giang.

Hạn chót nộp bài là 16:00 thứ 2 (2/11/2020).

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1