KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn VLHN - KTHN thông báo điểm thực tập vật lý hạt nhân đại cương HK1 năm học 2016-2017

- Xem điểm tại đây

- Danh sách có 59/65 sinh viên đi học và nộp bài báo cáo.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên lạc thầy Hùng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0997.249.996) trước ngày 3/01/2017 (trước ngày thi lý thuyết môn vật lý hạt nhân 1 tuần - 10/1/2017). 

Bảng tin chung

Bảng tin giáo vụ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1