KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

 Cập nhật ngày 01/09/2017

Các lớp học sẽ bắt đầu từ tuần 04/09/2017 (Nghỉ lễ ngày 04/09) và kết thúc vào ngày 24/12/2017. Theo kế hoạch giảng dạy, tuần 30/10 đến 05/11/2017 là tuần thi giữa kỳ. Trong tuần này, sinh viên sẽ nghỉ học để tham gia kiểm tra giữa kỳ đối với các môn chung, các môn chuyên ngành sẽ do thầy cô tự tổ chức tại lớp.

Để đảm bảo đúng theo kế hoạch giảng dạy và đảm bảo chất lượng, kính đề nghị thầy cô sắp xếp thời gian để giảng dạy đầy đủ số giờ dạy và đúng theo lịch đã sắp xếp. Nếu thầy cô bận công tác phải nghỉ dạy thì sắp xếp lịch dạy bù với sinh viên và liên hệ Tổ giảng đường để xin bố trí phòng học.

 

Tải file thời khóa biểu

Thầy Cô và sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Hùng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0997.249.996, facebook)

Chuyên ngành VLHN khóa 2015 (13 sv) 
TIẾT Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 6h40-7h30 Lý thuyết hạt nhân
GS. Châu Văn Tạo
Phòng H2
X
2 7h30-8h20
(nghỉ 10')
Cơ học lượng tử trong vật lý hạt nhân
TS. Trịnh Hoa lăng
BM-P.NCS
3 8h30-9h20
4 9h20-10h10
(nghỉ 10')
X PP ghi bức xạ - TB ghi bức xạ
TS. Lê Công Hảo
Phòng B42
5 10h20-11h10
6 11h10-12h00
7 12h30-13h20 X X X
8 13h20-14h10
(nghỉ 10')
Vật lý phóng xạ
PGS. Trương Thị Hồng Loan
Phòng H2
PP ghi bức xạ - TB ghi bức xạ
TS. Võ Hồng Hải
Phòng H2
9 14h20-15h10
10 15h10-16h00
(nghỉ 10')
11 16h10-17h00
12 17h00-17h50

Chuyên ngành KTHN khóa 2015 (12 sv)  
TIẾT Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 6h40-7h30 Cấu trúc và phản ứng hạt nhân
GS. Châu Văn Tạo
Phòng H2
X
2 7h30-8h20
(nghỉ 10')
Vật lý lò phản ứng
TS. Huỳnh Trúc Phương
Phòng H2
3 8h30-9h20
4 9h20-10h10
(nghỉ 10')
X KT ghi nhận bức xạ
TS. Lê Công Hảo
Phòng B42
5 10h20-11h10
6 11h10-12h00
7 12h30-13h20 X X X
8 13h20-14h10
(nghỉ 10')
Cơ sở vật lý p.xạ
PGS.  Trương Thị Hồng Loan
Phòng H2
KT ghi nhận bức xạ
TS. Võ Hồng Hải
Phòng H2
9 14h20-15h10
10 15h10-16h00
(nghỉ 10')
11 16h10-17h00
12 17h00-17h50

Chuyên ngành VLYK khóa 2015 (12 sv)  
TIẾT Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 6h40-7h30 X
2 7h30-8h20
(nghỉ 10')
Vật lý lò phản ứng
TS. Huỳnh Trúc Phương
Phòng H2
Sinh học bức xạ
TS. Trần Bích Thư
BM-P.NCS
3 8h30-9h20
4 9h20-10h10
(nghỉ 10')
X KT ghi nhận bức xạ
TS. Lê Công Hảo
Phòng B42
5 10h20-11h10
6 11h10-12h00
7 12h30-13h20 X X X
8 13h20-14h10
(nghỉ 10')
Cơ sở vật lý pxạ
PGS. Trương Thị Hồng Loan
Phòng H2
KT ghi nhận bức xạ
TS. Võ Hồng Hải
Phòng H2
9 14h20-15h10
10 15h10-16h00
(nghỉ 10')
11 16h10-17h00
12 17h00-17h50

Chuyên ngành VLHN khóa 2014 (20 sv)  
TIẾT Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 6h40-7h30 X Ứng dụng hạt nhân CN
TS. Trần Thiện Thanh
ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn
(7h-9h) Phòng H2
2 7h30-8h20
(nghỉ 10')
3 8h30-9h20 Ứng dụng hạt nhân trong nông-sinh-y
ThS. Nguyễn Văn Hòa
9h00 - Phòng H2
4 9h20-10h10
(nghỉ 10')
X Máy gia tốc
TS. Trịnh Hoa Lăng
Phòng H2
5 10h20-11h10
6 11h10-12h00
7 12h30-13h20

Thực tập chuyên đề 2
TS. Trần Thiện Thanh

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Phòng thí nghiệm bộ môn

Các pp phân tích hạt nhân
TS. Huỳnh Trúc Phương
Phòng H1
X X
8 13h20-14h10
(nghỉ 10')
Vật lý hạt cơ bản
GS. Châu Văn Tạo
Phòng H2
9 14h20-15h10
10 15h10-16h00
(nghỉ 10')
11 16h10-17h00
12 17h00-17h50

Chuyên ngành KTHN khóa 2014 (12 sv)   
TIẾT Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 6h40-7h30 X Ứng dụng KTHN  CN
TS. Trần Thiện Thanh
ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn
(7h-9h) Phòng H2
2 7h30-8h20
(nghỉ 10')
3 8h30-9h20
5 10h20-11h10 Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc
TS. Trịnh Hoa Lăng
Phòng H2
6 11h10-12h00
7 12h30-13h20 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa vật lí và thủy văn
TS. Lê Công Hảo
BM-P.NCS
Thực tập chuyên đề KTHN

TS. Trần Thiện Thanh

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Phòng thí nghiệm bộ môn

X
8 13h20-14h10
(nghỉ 10')
Ứng dụng KTHN trong nông-sinh-y
TS.Lê Công Hảo
Phòng H1
Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt nhân
TS. Võ Hồng Hải
Phòng F303
9 14h20-15h10
10 15h10-16h00
(nghỉ 10')
11 16h10-17h00
12 17h00-17h50

Chuyên ngành VLYK khóa 2014 (15 sv)   
TIẾT Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 6h40-7h30 X
2 7h30-8h20
(nghỉ 10')
3 8h30-9h20 Cơ sở VL  trong YHHN
TS. Nguyễn Đông Sơn
 Phòng H1
4 9h20-10h10
(nghỉ 10')
5 10h20-11h10 NL & UD  máy gia tốc
TS. Trịnh Hoa Lăng
Phòng H2
6 11h10-12h00
7 12h30-13h20 Xử lý ảnh trongYK
TS. Hoàng thị Kiều Trang
Phòng H2
X
8 13h20-14h10
(nghỉ 10')
Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt nhân
TS. Võ Hồng Hải
Phòng F303
9 14h20-15h10
10 15h10-16h00
(nghỉ 10')
11 16h10-17h00
12 17h00-17h50

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1