KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v kiến tập tại Bệnh viện Ung Bướu

  • Thời gian: tập trung 7h30 sáng ngày 25/11/2017
  • Địa điểm: sảnh của khu gia tốc(cơ sở 2) của bệnh viện Ung Bướu, tp HCM.
  • Đối tượng: sinh viên chuyên ngành KTHN 2014 và VLHN2014 ( không có VLYK 2014).

Đồng phục áo bộ môn và mang thẻ sinh viên.

Mang theo giấy và bút để ghi chú.

P/S: File danh sách nhóm sinh viênchương trình kiến tập.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1