KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Lớp học Vật lý Hạt nhân đại cương học kỳ 2 năm học 2018

1. Sinh viên sẽ học :

i.  Lý thuyết và bài tập theo giáo trình Vật lý Hạt nhân đại cương (Châu Văn Tạo)

ii. Thực tập Vật lý Hạt nhân đại cương:

Địa điểm:  phòng thí nghiệm của Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân.

Thời gian: khoảng tháng 3/2018 ( thời gian chính xác sẽ được thông báo sau).

2. Sinh viên bắt buộc phải qua phần thực tập(ii) rồi mới chấm điểm phần lý thuyết(i).

3. Các thông báo mới sẽ được cập nhật trong bài viết này, sinh viên nên thường xuyên vào xem chi tiết.

 

Cập nhật ngày học 2/2/2018:

Vì lý do lớp quá đông sinh viên, nên từ thứ sáu ngày 2/2/2018 lớp sẽ chuyển từ C22 sang Giảng đường 1.

Cập nhật ngày 5/3/2018: về thời gian thực tập Vật lý Hạt nhân đại cương:

  • Thời gian bắt đầu từ ngày 16/3/2018 và kết thúc ngày 8/4/2018
  • Địa điểm : phòng thí nghiệm của Bộ môn VLHN - KTHN
  • Danh sách giảng viên, các nhóm thực tập và ca thực tập xem tại đây.
  • Liên lạc: thầy Nguyễn Điền Quốc Bảo (email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cập nhật ngày 22/3/2018: cách tính điểm môn VLHNĐC:

  • Thực tập (30%)
  • Sau khi kết thúc sửa bài tập, thầy cô phụ trách sẽ cho bài kiểm tra (20%)
  • Thi cuối kỳ (50%)
  • Chú ý: nếu sinh viên không tham gia thực tập thì sẽ không được chấm điểm ở các bước tiếp theo.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1