KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Bảo vệ luận văn cao học ngày 14/4/2018

 • Thời gian: 7h30 ngày 14 tháng 4 năm 2018
 • Địa điểm: Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
 • Danh sách:
  1. Phạm Hoài Thảo với đề tài “Nghiên cứu các tham số cơ bản trong phép phân tích huỳnh quang tia X
  2. Hoàng Phục Hưng với đề tài “Nghiên cứu các ảnh hưởng lên phổ chuẩn của các thành phần cát, đá, nước và xi măng của phổ tán xạ ngược gamma trên bê tông
  3. Hoàng Văn Bắc với đề tài “Phân tích cấu trúc đa pha - đa kích thước của màng điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X
  4. Lê Vĩnh Hưng với đề tài “Tối ưu hóa kỹ thuật lập kế hoạch xạ phẫu gamma knife

Trân trọng kính mời quý Thầy/Cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tham dự

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1