KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn thông báo

Thời khóa biểu:

Thời khóa biểu sinh viên lớp KTHN, VLYK, VLHN khóa 2015 và khóa 2016. (Cập nhật ngày 20/8/2018)

Sinh hoạt đầu khóa: (cập nhật 14/8/2018)

Sinh viên khóa 2016 (KTHN, VLHN và VLYK) sinh hoạt đầu khóa tại bộ môn Vật lý Hạt nhân

- Thời gian: 11h ngày 4/9/2018 (sau giờ học môn PP ghi bức xạ) 

- Địa điểm: Phòng H1

- Lưu ý: Sinh viên có mặt đầy đủ để sinh hoạt các nội dung quan trọng khi vào học ở bộ môn.

Liên hệ: Thầy Hùng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0997.249.996)

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1