KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Để sinh viên có thể hiểu rõ hơn môn số vấn đề thường gặp của sinh viên liên quan đến đăng ký học phần, Giáo vụ khoa đưa lên một số câu hỏi và câu trả lời tư vấn như sau:

I. Vấn đề liên quan đến chuẩn tiếng anh chuyên ngành đối với sinh viên từ khóa 2015:

1. Thầy ơi em là sinh viên k15. Em không đăng kí được học phần chuyên ngành do không đủ 4 anh văn. Thầy giúp em với ạ, em đã cố gắng học anh văn nhiều lắm nhưng vẫn không lấy được bằng. Thầy giúp em học kì này nữa được không ạ, học kì cuối rồi nên em sẽ cố gắng hơn ạ. Em cảm ơn thầy nhiều!

Trả lời: Học kỳ I năm học 2018-2019 nhà trường đã gia hạn cho phép sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh chuyên ngành (học đạt hết 4 học phần anh văn) được phép đăng ký học phần chuyên ngành thêm một học kỳ. Từ học kỳ II năm học 2018-2019 nếu sinh viên khóa 2015 vẫn chưa học xong AV 4 thì sẽ không được đăng ký học các học phần chuyên ngành cũng như khóa luận tốt nghiệp. Các em sinh viên phải lo học xong các học phần anh văn hoặc phải thi đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh để nộp vô thì học kỳ này mới đăng ký học tiếp được. Nếu không được đăng ký học các môn chuyên ngành tiếp theo thì sinh viên sẽ tốt nghiệp trễ hơn ít nhất 1 học kỳ hoặc 1 năm. Các học phần chuyên ngành của khoa thường chỉ mở 1 học kỳ trong năm. Sinh viên các khóa sau phải lưu ý xem kỹ quy định chuẩn đầu ra tiếng anh đối với mình để lo học và thi đạt chuẩn tiếng anh trước khi học chuyên ngành. Sinh viên nên thi lấy bằng đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng và nộp cho trường trước khi vào năm thứ 3 là tốt nhất.

2. Nếu học kỳ II này em không đăng ký học môn nào hết để lo học thi lấy bằng tiếng anh thì có được không?

Trả lời: Nếu em không đăng ký học phần trong học kỳ II này thì em sẽ không được cấp giấy xác nhận sinh viên và sẽ bị buộc thôi học trong học kỳ tiếp theo. Vì vậy nếu không được đăng ký học các môn chuyên ngành và không có môn nào để học thì các em phải đăng ký học tiếp các học phần tiếng anh còn nợ đồng thời tập trung học thi lấy bằng đạt chuẩn đầu ra để nộp vô để được miễn các học phần tiếng anh còn thiếu và đạt chuẩn tiếng anh tốt nghiệp luôn.

II. Sinh viên không đăng ký được học phần trả nợ chung lớp với khóa sau?

Trả lời: Sinh viên phải xem kỹ thông báo đăng ký học phần. Sinh viên đăng ký các học phần chính thức trước, từ ngày 14 đến 17 tháng 2 bắt đầu đăng ký các học phần AV và học phần trả nợ.

Nguồn: www.phys.hcmus.edu.vn

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1