KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỆ CỬ NHÂN TÀI NĂNG KHÓA 2017 & KHÓA 2018

STT

Thông tin GVHD

SỐ LƯỢNG SV

Tên đề tài

Tóm tắt nội dung

(ghi tối đa 10 dòng)

1

Châu Văn Tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nghiên cứu tính toán các mức năng lượng trong hạt nhân magic

Sử dụng phương trình Schrodinger và gần đúng Hantree Fock, tính các mức năng lương trong các nhân có số proton hoặc neutron 2,8,20,28,50,82,126

2

Trần Thiện Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Thiết kế và thử nghiệm các thiết bị điện tử ứng dụng trong vật lý hạt nhân

- Trong đề tài này, các sinh viên sẽ được tham gia thiết kế các mạch điện tử cơ bản ứng dụng trong đo đạc vật lý hạt nhân.

- Vận hành thử nghiệm các hệ đo thực nghiệm đơn giản.

3

Trương Thị Hồng Loan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đánh giá sự phơi chiếu bức xạ từ các loại vật liệu xây dựng.

- Thực hiện việc phân tích phổ và tính toán hoạt độ phóng xạ trong vật liệu xây dựng.

- Đánh giá các chỉ số nguy hiểm bức xạ.

4

Huỳnh Trúc Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phân tích hàm lượng nguyên tố trong móng tay chân bệnh nhân ung thư bằng phương pháp phân tích hạt nhân nguyên tử

- Nghiên cứu quy trình xử lí mẫu

- Kích hoạt neutron lên mẫu, đo hoạt độ, tính hàm lượng nguyên tố

- Đánh giá sự tương quan giữa các nguyên tố

5

Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì 210Pb ( 210 Po) trong một số loại thảo dược.

Nghiên cứu xác đinh hệ số vận chuyển đồng vị phóng xạ 210 Pb ( 210 Po) từ đất trồng lên cây rau muống.

210 Pb ( 210 Po) tồn tại trong tự nhiên với hàm lượng nhất định. Việc nghiên cứu đánh giá các đồng vị này, cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm và sự hiểu biết về hành vi địa hoá trong tự nhiên.

6

Hoàng Thị Kiều Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Khảo sát khả năng che chắn an toàn phóng xạ cho phòng máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị với các loại vật liệu khác nhau

Máy gia tốc tuyến tính được sử dụng tại bệnh viện để điều trị bệnh ung thư. Bên cạnh lợi ích vè điều trị, bức xạ phát ra từ máy gia tốc còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên y tế và công chúng. Đề tài tìm hiểu khả năng che chắn an toàn phóng xạ của các loại vật liệu khác nhau dùng cho thiết kế an toàn phóng xạ tại bệnh viện.

7

Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phát triển hệ thống quan trắc môi trường theo thời gian thực website trực tuyến

Đề tài thực hiện:

- Thiết lập hệ đo quan trắc môi trường.

- Phát triển hệ truyền dữ liệu qua mạng LAN, WAN.

- Xây dựng website hiển thị các thông số môi trường theo thời gian thực.

- Xây dựng App cho điện thoại.

- Phát triển hệ thống cảnh báo thông minh.

8

Trịnh Hoa Lăng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nghiên cứu phiếm hàm mật độ năng lượng phổ quát áp dụng trong các hạt nhân nhẹ

Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ và các xấp xĩ hàm sóng đơn hạt, tương tác hạt nhân, xấp xĩ HBF tính toán các cấu trúc năng lượng của các hạt nhân nhẹ

9

Trần Nhân Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-3

Khảo sát tương tác của chùm laser tia X cường độ cao với các mẫu sinh học

Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc của mẫu khi tương tác với các chùm laser tia X cường độ cao và đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi này lên độ phân giải của ảnh thu được.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1