KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v lấy phiếu nhận xét của sinh viên về môn thực tập Vật lý Hạt nhân đại cương

 

  • Thời gian: sẽ nhận vào ngày nộp báo cáo của bài thực tập cuối
  • Địa điểm: tại phòng thí nghiệm Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
  • Biểu mẫu : sinh viên download file mẫu tại đây

 

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1