KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Bảo vệ luận văn cao học

  • Thời gian: từ 8h ngày 20 tháng 4 năm 2019.
  • Địa điểm: phòng NCS, Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân.
  • Danh sách học viên báo cáo trong đợt này:
TT

Họ và tên

Tên đề tài

1 Trần Thị Diễm Hương

Nghiên cứu ô nhiễm phóng xạ trong một số mẫu nước mặt và nước ngầm ven sông Vàm Cỏ, Tỉnh Long An

2 Phạm Thị Xuân Mai

Đánh giá nguy cơ phơi chiếu phóng xạ tự nhiên trong tro bay của nhà máy nhiệt điện than

3 Lại Thị Khánh Ly

Xác định hệ số tương quan góc gamma nối tầng trong phân rã beta của 43K

4 Nguyễn Thị Mỹ Trang

Nghiên cứu phương pháp gamma truyền qua trong phân tích huỳnh quang tia X áp dụng cho phân tích hàm lượng một vài nguyên tố trong mẫu xi măng

5 Huỳnh Uyên Chi

Đánh giá khả năng sử dụng K2FeO4 trong việc loại bỏ đồng vị phóng xạ uranium trong dung dịch chuẩn

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1