KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

STT Cán bộ hướng dẫn Tên đề tài đăng ký hoặc định hướng nghiên cứu Yêu cầu
1

GS. TS. Châu Văn Tạo

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nghiên  cứu sự phụ thuộc tỷ số tiết diện tán xạ Rayleigh và Compton vào bậc số nguyên tử Z của nguyên tố

2

Tính hệ số Building Factor cho một số cấu trúc hình học

 3 Nghiên cứu trạng thái isomer của một số đồng vị có số khối A trung bình
 4 Nghiên cứu sự phân bố liều gamma của nguồn có hình học dạng trụ
5

PGS. TS. Trương Thị Hồng Loan

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Đánh giá mức phông phóng xạ tự nhiên trong than – xỉ - tro bay ở nhà máy nhiệt điện than. 

-Biết đọc tài liệu tiếng Anh

-Siêng năng, chăm chỉ, cầu tiến.

 6 Đánh giá tác động bức xạ đối với con người sống trong tòa nhà mô hình làm từ vật liệu xây dựng khác nhau. 

-Biết đọc tài liệu tiếng Anh

-Siêng năng, chăm chỉ, cầu tiến.

 7 Tính toán air kerma của nguồn phóng xạ từ bãi tro xỉ sử dụng hệ phổ kế gamma thực địa.

-Biết đọc tài liệu tiếng Anh

-Siêng năng, chăm chỉ, cầu tiến.
 8

 PGS. TS. Huỳnh Trúc Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Nghiên cứu mối tương quan giữa hàm lượng nguyên tố vết trong móng tay chân của bệnh nhân ung thư đại trực tràng

-Thích thực nghiệm

-Có nhiều thời gian
 9

 PGS. TS. Trần Thiện Thanh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Nghiên cứu và tối ưu hóa hiệu suất của hệ phổ kế triệt Compton bằng thực nghiệm và mô phỏng

 

 10   Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật dựng ảnh sử dụng phương pháp tán xạ

 

11  Đánh giá hiệu quả của các quy trình phân tích Sr-90 trong nước
12

PGS. TS. Lê Công Hảo

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nghiên cứu chứng minh sự tích tụ 210Po ở các phần trên của một số loại cây rau cải có nguồn gốc từ rơi lắng 210Pb trong không khí Yêu thích thực nghiệm
13 Nghiên cứu sự tích tụ và vận chuyển của 226Ra và 40K lên cây lúa Yêu thích thực nghiệm
 14 Nghiên cứu xác định hệ số tích tụ và vận chuyển của Uranium lên cây rau cải trong đất giàu chất hữu cơ

Yêu thích thực nghiệm
15  Nghiên cứu sự tích tụ và vận chuyển của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên trong mùa mưa hoặc mùa nắng.  Yêu thích thực nghiệm
 16 So sánh các hệ số vận chuyển thực nghiệm của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên và các giá trị cho bởi IAEA

Yêu thích thực nghiệm

Tổng hợp tài liệu

17

TS. Võ Hồng Hải

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phát triển hệ thống ghi nhận và cảnh báo phóng xạ theo thời gian thực  cho các phòng xạ trị trong bệnh viện.

Đề tài thực hiện:

- Thiết lập hệ đo suất liều phóng xạ.

- Phát triển hệ truyền dữ liệu qua mạng LAN, WAN.

- Phát triển hệ thống cảnh báo thông minh.
18 Nghiên cứu phát triển detector nhấp nháy plastic ghi nhận neutron nhanh

Đề tài thực hiện:

- Thiết lập detector, thiết lập hệ đo.

- Thí nghiệm trên nguồn neutron/gamma

- Đánh giá khả năng ghi nhận neutron nhanh/gamma.
19

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nghiên cứu kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp proton ứng dụng trong xạ trị

Đề tài dùng chương trình mô phỏng GATE và dựng ảnh cắt lớp dùng Matlab.

 20 Ứng dụng chương trình mô phỏng để ước lượng liều chiếu trong dùng phantom hình học trong y học hạt nhân chẩn đoán

Đề tài tính toán liều bên trong phantom hình học dùng chương trình mô phỏng GATE và so sánh với kết quả thực nghiệm.

21

 TS. Trịnh Hoa Lăng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Áp dụng biến phân Monte Carlo lượng tử tính năng lượng ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích của một số hạt nhân nhẹ

+ Chịu khó

+ Có kiến thức Thực nghiệm hoặc Lý thuyết 

-Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

- Sử dụng được hệ điều hành Ubuntu (Linux).

- BIẾT LẬP TRÌNH C++ HAY FORTRAN

22 Nghiên cứu các đặc trưng phổ cở sở FSA của phổ tán xạ ngược gamma trên bê tông.  + Chịu khó

+ Có kiến thức Thực nghiệm hoặc Lý thuyết 

-Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

- Sử dụng được hệ điều hành Ubuntu (Linux).

- BIẾT sử dụng root

 23

 TS. Trần Nhân Giang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  
 Phát triển mô hình chụp ảnh 3D cho hệ tia X và gamma

- Biết lập trình

- Siêng năng

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

 

24  Xây dựng mô hình dựng ảnh ptychography

- Biết lập trình

- Siêng năng

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1