KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

Thông báo

V/v đăng ký vào chuyên ngành Khoá 2017

Bộ môn Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân thông báo đến sinh viên ngành Kỹ thuật Hạt nhân khoá 2017 ( và sinh viên khoá 2016 chưa vào chuyên ngành) về việc đăng ký vào chuyên ngành như sau:

 1. Sinh viên đăng ký vào chuyên ngành bằng các điền vào phiếu đăng ký chuyên ngành trực tuyến tại đây.
 2. Thời gian nộp phiếu: từ ngày 8/7/2019 đến ngày trước 16 giờ 00 ngày 15/7/2019
 3. Sinh viên không cần nộp bảng điểm kết quả học tập.
 4. Sinh viên chọn 1 trong 2 chuyên ngành: Kỹ thuật Hạt nhân hoặc Vật lý Y khoa.
 5. Nếu sinh viên có điểm trung bình học tập <5.0 hoặc số học phần còn nợ nhiều hơn 15 tín chỉ hoặc số học phần cơ sở đăng ký học và thi đạt ít hơn 5 sẽ không được xét vào chuyên ngành đợt này. Sinh viên phải học lại các học phần còn nợ và sẽ xét vào chuyên ngành trong đợt tháng 07/2020 cùng khoá 2018.

Lưu ý:

 • Sinh viên phải suy nghĩ kỹ trước khi chọn chuyên ngành, Bộ môn sẽ không giải quyết các trường hợp thay đổi ( chuyển) chuyên ngành sau khi có quyết định chính thức.
 • Mọi thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ Giáo vụ Bộ môn (Thầy Trần Nhân Giang) để được giải đáp thông qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TP. HCM, ngày 8 tháng 7 năm 2019

Trưởng Bộ môn VLHN – KTHN

 

Châu Văn Tạo

 

 

 

 

 

 


Kế hoạch và điều kiện xét chuyên ngành Khoá 2017

 

 1. Kế hoạch xét chuyên ngành Khoá 2017 ngành Kỹ thuật Hạt nhân
  1. Thông báo đăng ký chuyên ngành : ngày 8/7/2019. Thông báo trên trang web Bộ môn và đường link để sinh viên đăng ký.
  2. Sinh viên gửi phiếu đăng ký xét chuyên ngành trực tuyến theo được link từ ngày 8/7/2019 đến trước 16 giờ 00 ngày 15/7/2019.
  3. Giáo vụ Bộ môn sẽ tổng hợp phiếu đăng ký và kết quả học tập từ phòng Đào tạo sau khi có kết quả thi đầy đủ của học kỳ II năm học 2018-2019: Từ ngày 16 – 20/7/2019
  4. Xét chuyên ngành từ 22 – 23/7/2019.
  5. Công bố kết quả xét chuyên ngành trên trang web Bộ môn ngày 25/7/2019.
 2. Điều kiện xét chuyên ngành Khoá 2017 Ngành Kỹ thuật Hạt nhân
  1. Điểm trung bình học tập của 2 năm đầu tiên phải trên 5.0
  2. Số tín chỉ còn nợ của giai đoạn đại cương không quá 15 tín chỉ (tồng số tín chỉ giai đoạn đại cương 50)
  3. Sinh viên phải đăng ký học tối thiểu 5/7 học phần cơ sở ngành trong học kỳ II năm thứ 2 và phải thi đạt các môn tiên quyết.
  4. Thứ tự ưu tiên xét duyệt là: Điểm trung bình học tập, số tín chỉ còn nợ, kết quả thi các môn tiên quyết, số môn cơ sở ngành đã học và thi đạt, các học phần Anh văn đã học.
  5. Sinh viên không được xét vào chuyên ngành trong đợt chính sẽ học lại các học phần còn nợ và sẽ xét vào chuyên ngành cùng với khóa sau.

TP. HCM, ngày 8 tháng 7 năm 2019

Trưởng Bộ môn VLHN – KTHN

 

Châu Văn Tạo

 

 

 

 

 

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1