bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Thời gian dự kiến báo cáo khoá luận tốt nghiệp sinh viên năm 4 (2015-2019)

 

  • Thời gian báo cáo: ngày 20/7/2019.
  • Danh sách cán bộ phản biện xem tại đây.
  • Hạn cuối nộp khoá luận cho hội đồng là ngày 19/07/2019. Sinh viên nộp hội đồng 3 quyển, cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện mỗi người một quyển. Tuy nhiên nếu cán bộ hướng dẫn hoặc cán bộ phản biện là 1 trong 3 thành viên hội đồng thì không cần phải in thêm. 

Chuẩn bị phòng cho buổi bảo vệ:

  • Thời gian : 13h ngày 19/7/2019 (tất cả sinh viên bảo vệ trong đợt này có mặt tại Bộ môn để chuẩn bị phòng cho buổi bảo vệ).
  • Địa điểm: 

+) Hội đồng 1 : phòng H1.

+) Hội đồng 2: phòng H2.

+) Hội đồng 3: phòng nghiên cứu sinh (Hội đồng 3 sẽ không nghỉ giải lao).

Ngày báo cáo: 20/7/2019:

Tất cả sinh viên có mặt trước cổng bộ môn lúc 6:45 để chụp hình. Lưu ý đối với sinh viên các khóa trước báo cáo trong đợt này cũng phải có mặt để chụp hình, sinh viên thuộc ngành nào thì sẽ chụp hình chung với ngành đó.

      Thời gian báo cáo bắt đầu lúc 7h30.

       

Bộ môn VLHN - KTHN

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1