KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

   BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN – KTHN

KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐÀ LẠT

(Thời gian từ 21/7 – 27/7/2019)

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian :

    - Từ 21/7/2019 đến 26/7/2019

    - Chiều 26/7/2019.

 1. Địa điểm:

            - Trung tâm đào tạo – Viện nghiên cứu Hạt nhân (NRI)

            - Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân (CANTI)

            - Nghỉ tại nhà nghỉ Thanh Xuân

     ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

            Toàn thể sinh viên năm 3 khóa tuyển 2016.

II. NỘI DUNG:

- 7h00 ngày 21/7/2019 : Tập trung tại Trường ĐH KHTN để lên xe đi Đà Lạt.

- Ngày 22/7/2019: Thực tập tại Trung tâm Đào Tạo

- Ngày 23/7/2019: Thực tập tại Trung tâm Đào Tạo

- Ngày 24/7/2019: Thực tập tại Trung tâm Đào Tạo

- Ngày 25/7/2019: Thực tập tại Trung tâm Đào Tạo

- Sáng 26/7/2019: Báo cáo tại Trung tâm Đào tạo

- Chiều 26/7/2019: Tham quan tại Canti

- 7h00 Ngày 27/7/2019: Tập trung trước cổng nhà nghỉ Thanh Xuân để lên xe về Trường ĐH KHTN.

- Chi tiết trong file đính kèm tại đây.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Thành lập Đoàn thực tập:
  1. TS Trần Thiện Thanh :    Trưởng đoàn (ĐT: 0908575851)
  2. Châu Thành Tài :             Phó trưởng đoàn (0939333627)
  3. Nguyễn Hữu Nghĩa:        Thành viên (0776885086)
  4. Lê Huỳnh Sơn:                Thành viên (0938491472)
  5. Huỳnh Tấn Khoa:            Thành viên (0919358054)
 1. Tiến độ thực hiện:
  • Ngày 13/06/2019: Họp đoàn thực tập, phân công chuẩn bị.
  • Ngày 21/07/2019: Thực hiện chuyến thực tập.
  • Ngày 26/07/2019: Họp rút kinh nghiệm, viết báo cáo.
   

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm   2019

  Trưởng đoàn thực tập

  TRẦN THIỆN THANH

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1