KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

  • Thầy Cô bộ môn VLHN, kỷ niệm năm 2010
  • Kí kết hợp tác đào tạo nhân lực hạt nhân tháng 1/2014
  • The international school on "Nuclear and Related Analytical Techniques for the Life Sciences" từ 9/12 ~ 13/12/2018

1. Kiến thức đại cương

STT

TÊN HỌC PHẦN

1

Vi tích phân 1B

2

Vi tích phân 2B

3

Thực hành Vi tích phân 1B

4

Đại số tuyến tính

5

Xác xuất thống kê

6

Hóa đại cương 1

7

Vật lý đại cương 1 (Cơ nhiệt)

8

Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang)

9

Vật lý đại cương 3 (Cơ - nhiệt nâng cao)

10

Vật lý hiện đại (Lượng tử - Nguyên tử - Hạt nhân)

11

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân

12

Thực hành Vật lý ĐC

13

Khoa học trái đất

14

Môi trường đại cương

2. Kiến thức cơ sở

 

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

1

Hàm phức

2

Thực hành vật lý cơ sở

3

Phương pháp tính

4

Các phương pháp toán lý

5

Điện tử cơ bản

6

Cơ lượng tử 1

7

Vật lý hạt nhân

8

Điện động lực

9

Vật lý chất rắn

10

Vật lý thống kê

11

Vật lý nguyên tử

 

 

 

 3. Kiến thức chuyên ngành

3.1 Bắt buộc

STT

TÊN HỌC PHẦN

1

Cơ sở vật lý phóng xạ

2

Kỹ thuật ghi nhận tín hiệu

3

Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm

4

Thực tập cơ sở kỹ thuật hạt nhân

5

An toàn bức xạ

6

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt nhân

7

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân

8

Vật lý lò phản ứng

9

Công nghệ bức xạ

10

Kỹ thuật phân tích hạt nhân

11

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân

12

Ứng dụng KTHN trong Nông-Y-Sinh

13

Thực tập thực tế KTHN

3.2 Tự chọn

STT

TÊN HỌC PHẦN

1

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc

2

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

3

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn

4

Công nghệ lò phản ứng và nhà máy điện

5

Vật lý hạt cơ bản

6

Cơ sở vật lý trong y học hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1