FACULTY OF PHYSICS & ENGINEERING PHYSICS

DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS - NUCLEAR ENGINEERING - MEDICAL PHYSICS

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ RADON TRONG NHÀ SỬ DỤNG HỆ PHỔ KẾ GAMMA

Lê Quang Vương, Nguyễn Huỳnh Khánh Duyên, Huỳnh Đình Chương, Hoàng Đức Tâm, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH, Tập 20, Số 12 (2023): 2081-2094

TÓM TẮT

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khí radon trong nhà là một trong những nguyên nhân gây ung thư phổi và cần được giám sát. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày một phương pháp đánh giá hoạt độ radon (222Rn) trong nhà dựa trên phép đo phổ gamma của đồng vị 214Bi, là sản phẩm phân rã của 222Rn trong chuỗi 238U. Đầu tiên, hoạt độ 222Rn trong năm căn phòng có kích thước khác nhau được đo bằng hệ thiết bị RAD7. Tiếp theo, hoạt độ 214Bi được xác định bằng hệ phổ kế gamma sử dụng đầu dò NaI(Tl) kết hợp với mô phỏng MCNP6. Hàm làm khớp tuyến tính thể hiện mối tương quan tốt giữa kết quả hoạt độ 214Bi và 222Rn (R2 = 0,998). Phương pháp này có thể cho kết quả dự đoán nhanh chóng hoạt độ 222Rn trong nhà, hỗ trợ điều tra giám sát các khu vực có hàm lượng 222Rn bất thường.

Link bài báo

Natural Radionuclides in Rice Soils in the Mekong Delta Region, Vietnam: Health Risk, Transfer to Rice, and Long-Term Accumulation in Topsoil

 Van Thang Nguyen, Binh An Le, Nguyen Phong Thu Huynh & Cong Hao Le 

Water, Air, & Soil Pollution volume 232, Article number: 354 (2021)

Abstract:

In the world, many studies have focused on the natural radioactivity in agricultural soils and food crops and the transfers of radionuclides between two components. However, the influence of long-term agricultural practices on the activity concentrations of radionuclides in the soils remains unclear. On the other hand, the soil-to-plant transfer factors of radionuclides for a specific plant type are different between the regions of the world. In this study, activity concentrations of natural radionuclides in 16 rice and corresponding soil samples in the Mekong Delta region of Vietnam were measured by a gamma spectrometer with a high purity germanium detector. The accumulation rates of radionuclides were predicted by using a model based on the balance between input and output rates of radionuclides in the topsoil. Based on the analysis of radionuclides in soil and rice samples, the average values of TF estimated for 40 K, 226Ra, 232Th, and 238U were 4.2 ± 0.5 × 10−2, 3.2 ± 0.6 × 10−2, 4.6 ± 1.1 × 10−3, and 1.9 ± 0.4 × 10−2, respectively. For long-term assessment, the annual rates 39 ± 2 Bq kg−1 year−1, 26.8 ± 2 mBq kg−1 year−1, − 418 ± 34 mBq kg−1 year−1, and − 358 ± 30 mBq kg−1 year−1 were estimated for 40 K, 226Ra, 232Th, and 238U, respectively. From the results of this study, it is evident that irrigation system is the main factor that caused accumulations of radionuclides in the soil. Water leaching and rice uptake were two processes that were responsible for the rejection of radionuclides from the soil. The accumulation rates of radionuclides are therefore controlled by changing the cultivation conditions.

More detail >>

 

Huynh Dinh Chuong, Truong Thanh Sang, Hoang Duc Tam

Radiation Physics and Chemistry 179 (2021) 109216

Abstract:

In this study, we propose a new approach for determining the density of liquid based on the gamma transmission technique in combination with Monte Carlo simulation. This approach involves analysing the sensitivity of the measurement whilst changing the diameter of a tube containing a liquid and then based on the simulated data to construct a linear calibration curve. The proposed approach is validated by measuring the density of nine liquids with a density in the range of 0.6–2.0 g cm−3 for four various diameters of the tubes. The results showed the percent di erence between the measured and the reference densities of less than 5% for most measurements, and the relative uncertainty of measurements of less than 4%.

More detail >>

Modeling Respiratory Signals by Deformable Image Registration on 4DCT Lung Images

Pham The Bao, Hoang Thi Kieu Trang, Tran Anh Tuan, Tran Thien Thanh and Vo Hong Hai

Hindawi, BioMed Research International Volume 2021, Article ID 6654247, 15 pages

Abstract:

The lung organ of human anatomy captured by a medical device reveals inhalation and exhalation information for treatment and monitoring. Given a large number of slices covering an area of the lung, we have a set of three-dimensional lung data. And then, by combining additionally with breath-hold measurements, we have a dataset of multigroup CT images (called 4DCT image set) that could show the lung motion and deformation over time. Up to now, it has still been a challenging problem to model a respiratory signal representing patients’ breathing motion as well as simulating inhalation and exhalation process from 4DCT lung images because of its complexity. In this paper, we propose a promising hybrid approach incorporating the local binary pattern (LBP) histogram with entropy comparison to register the lung images. The segmentation process of the left and right lung is completely overcome by the minimum variance quantization and within class variance techniques which help the registration stage. The experiments are conducted on the 4DCT deformable image registration (DIR) public database giving us the overall evaluation on each stage: segmentation, registration, and modeling, to validate the effectiveness of the approach.

More detail >>

Lê Hoàng Minh, Lê Quang Vương, Huỳnh Đình Chương, Huỳnh Thanh Nhẫn, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 56, Số chuyên đề: Khoa học tựnhiên (2020)(1):63-71

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, phương pháp Monte Carlo được áp dụng để mô phỏng cho hệ đo tán xạ Rayleigh-Compton sửdụng đầu dò bán dẫn Si(Li) trên phần mềm MCNP6. Trong đó, tia gamma tới mang năng lượng 59,54 keV được phát ra từ nguồn 241Am và góc tán xạ được xác định ở 124o . Các bia tán xạ là các đơn nguyên tố có nguyên tử số Z trải dài từ 13 đến 82. Song song với việc mô phỏng, các giá trị lý thuyết của tỉ số Rayleigh-Compton đã được tính toán dựa vào các mô hình NRFF, RFF, MFF trên phần mềm MATLAB. Các kết quả giá trị tỉ số Rayleigh-Compton từ mô phỏng và tính toán lý thuyết có độ sai biệt trung bình dưới 4%. Như vậy, với mô hình mô phỏng hệđo tán xạ Rayleigh-Compton như trên, việc xác định nguyên tử số hiệu dụng cũng như mật độ electron cho các hợp chất có thể được thực hiện chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Xem thêm tại đây

Châu Thành Tài, Võ Công Phát, Phạm Ngọc Sơn, Trần Thiện Thanh Châu Văn Tạo

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 56,Số chuyên đề:Khoa học tự nhiên (2020)(1):127-133

Tóm tắt:

Trong công trình này, chương trình mô phỏng Geant 4 và MCNP-CP được sử dụng để mô hình hóa hệ phổ kế triệt Compton tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Hệ phổ kế bao gồm 12 tinh thể nhấp nháy Bisthmuth Germanate (BGO) đặt xung quanh HPGe được sử dụng để giảm phông từ tán xạ Compton. Kết quả mô phỏng cho thấy có sự phù hợp tốt của hàm đáp ứng của nguồn phóng xạ dạng điểm đối với các đồng vị Na-22, Co-60 và Cs-137. Hơn nữa, hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần được so sánh giữa hai chương trình với độ sai biệt dưới 1%. Nghiên cứu này là kết quả ban đầu trong việc tối ưu hóa cấu hình của hệ đo và so sánh với kết quả thực nghiệm trong tương lai.

Xem thêm tại đây

More Articles ...

FaLang translation system by Faboba

Links

 


   logo Truong KHTN 2021  physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo           canti1