bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Thông báo đến các bạn sinh viên và học viên cao học về Chương trình học bổng Thạc sĩ JDS của Nhật bản năm 2019 cho niên khóa 2020-2022.

Các bạn quan tâm vui lòng tham khảo file đính kèm bên dưới.

Để tìm hiểu thông tin về hồ sơ và hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ, vui lòng truy cập trang web https://jds-scholarship.org/country/vietnam/univ.html. Để cập nhật các thông tin về JDS vui lòng theo dõi trang facebook tại địa chỉ https://www.facebook.com/hocbongtoanphanchinhphunhatbanjds.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 17h00' ngày 29/10/2019

File đính kèm

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1