bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Số:  37  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình Giải thưởng Kova năm 2020

_________________

 

HẠNG MỤC NGHỊ LỰC: 10.000.000 đ / suất

 1. Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018 hiện đang theo học tại Trường.

 1. Tiêu chuẩn
 • Có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020 từ loại Khá trở lên;
 • Thuộc hộ nghèo/cận nghèo

Hoặc thuộc các trường hợp: mồ côi, bản thân SV hoặc bố mẹ khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình… có hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận;

 • Không dành cho SV đã nhận được học bổng từ các tổ chức khác trong năm học 2019 – 2020. SV nhận HB KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện.
 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn tham gia và bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu)
 • Bảng điểm tất cả các học kì có xác nhận của nhà trường;
 • Các giấy tờ liên quan chứng minh: sổ hộ nghèo, gia đình chính sách, giấy khám sức khỏe của người thân/bản thân… (bản photo, không cần công chứng);
 • Bản sao các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo nếu có (bản photo, không cần công chứng);
 • 01 bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
 • 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 01 tấm bên trong (không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm);
 • 01 tấm ảnh chân dung của sinh viên (khuyến khích sơ mi trắng, không dùng hình thẻ, không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm).

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) về Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 6/7/2020.

HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG: 10.000.000 đ / suất

 1. Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018 hiện đang theo học tại Trường.

 1. Tiêu chuẩn
 • Học lực đạt loại xuất sắc (điểm trung bình tích lũy từ 9.0 trở lên);
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020 từ loại Khá trở lên;
 • Là chủ nhiệm đề tài đạt giải từ cấp trường trở lên trong vòng 2 năm trở lại (đạt từ giải Ba trở lên);
 • Đề tài đăng ký thuộc các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật & Công nghệ (Công nghệ Hóa dược, Sinh – Y Sinh, Công nghệ thông tin, Tài nguyên & Môi trường).
 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn tham gia (theo mẫu) và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan;
 • Thư giới thiệu từ giảng viên hướng dẫn;
 • Bảng điểm tất cả các học kì có xác nhận của nhà trường;
 • Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo nếu có (bản photo, không cần công chứng);
 • 01 bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
 • 01 tấm ảnh chân dung của sinh viên (khuyến khích sơ mi trắng, không dùng hình thẻ, không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm).

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) về Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 6/7/2020./.

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1