KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Số:     98    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Kumho Asiana năm học 2019 – 2020

_________________

 Đối tượng dự tuyển

  • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019, có tư cách đạo đức tốt;
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn: hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn…
  • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2019 – 2020.

Giá trị học bổng

 1. 2.150.000 đ / học kỳ / sinh viên trong cả 4 năm học đại học (nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt).

Hồ sơ xin học bổng

  • Lý lịch sinh viên có xác nhận của trường (theo mẫu);
  • Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu) ;
  • Bản photo kết quả tốt nghiệp THPT (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);
  • Bản photo giấy báo nhập học;
  • Bản photo CMND;
  • Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, sổ hộ nghèo;
  • Các chứng nhận khác (nếu có): học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố…

Nghĩa vụ của sinh viên được cấp học bổng

  • Báo cáo kết quả học tập: định kỳ nộp bảng điểm của học kỳ liền kề trước vào ngày 20/3 và 20/10 hàng năm về Ban CTSV ĐHQG-HCM;
  • Học bổng sẽ bị cắt nếu sinh viên thuộc một trong các trường hợp: không gửi báo cáo kết quả học tập đúng thời hạn; vi phạm quy chế, quy định, nội quy của Nhà trường, của ĐHQG-HCM; vi phạm pháp luật; không đủ sức khỏe học tập.

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

 1. Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 16/10/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.

  Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1