KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Seminar khoa học

  • Chủ đề: Status of the SHE factory at FLNR and light radioactive ion beams at  the ACCULINNA-2. Xem tóm tắt tại đây.
  • Người trình bày: GS.TS GRZEGORZ KAMINSKI, PGĐ Phòng thí nghiệm phản ứng hạt nhân tại Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Đubna, LB Nga. Lý lịch khoa học của GS xem tại đây .
  • Thời gian: 9h ngày 31/10/2019 ( thứ Năm).
  • Địa điểm: Phòng NCS, Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân.

Kính mời Quý Thầy/Cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1