KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Seminar khoa học của GS. Itahashi

  • Đề tài: True Muonium Production and its Physics Interest
  • Địa điểm: Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân 
  • Thời gian: 13:30 thứ 5, ngày 20 tháng 12 năm 2018.
Bộ môn VLHN-KTHN kính mời các Thầy Cô, NCS, học viên cao học và sinh viên quan tâm đến tham dự.
 
Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1