KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Gặp mặt sinh viên đầu HK2/2019-2020

  • Thời gian: từ 9h ngày 30/3/2020 (thứ hai).
  • Sử dụng phần mềm zoom với Meeting ID: 861 560 0340.
  • Nội dung: phổ biến các công việc có liên quan đến học kỳ 2 năm học 2019-2020.
  • Chủ trì: PGS.TS Trần Thiện Thanh.

 Mời tất cả bạn sinh viên tham gia và trao đổi với Thầy Trần Thiện Thanh.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1