KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

V/v gặp mặt đoàn Đại học Osaka về vấn đề hợp tác đào tạo bằng đôi

Bô môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân có buổi làm việc với đoàn Đại học Osaka, Nhật Bản để bàn bạc về vấn đề hợp tác đào tạo bằng đôi,

Thời gian: 10 giờ 00' ngày thứ năm 12/03/2015

Địa điểm: Phòng F102

Thân mời các học viên cao học, sinh viên có quan tâm đến tham dự.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1