bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

THÔNG BÁO

Gia hạn reset mật khẩu Email sinh viên HK2/2019-2020

___________________________

Trước tình hình sinh viên tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo lịch reset mật khẩu email sinh viên (định dạng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.đối với những sinh viên quên mật khẩu để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần và học trực tuyến (online) trong

HK2/2019-2020 như sau:

1. Đối với các sinh viên ĐÃ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÁC THỰC VỚI MICROSOFT

- Truy cập website: http://portal.office.com/

- Chọn chế độ "Quên mật khẩu". Microsoftt sẽ gửi mật khẩu mới qua số điện thoại hoặc email đã được đăng ký trước đó

Các sinh viên không thực hiện được bước này có nghĩa là CHƯA đăng ký thông tin xác thực và phải thực hiện theo mục 2

2. Đối với các sinh viên CHƯA ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÁC THỰC VỚI MICROSOFT

2.1. Cách thức:

   - Sinh viên có thể sử dụng email cá nhân (đính kèm hình chụp CMND  Thẻ SV) gửi mail về P.Công tác Sinh viên: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

để yêu cầu hỗ trợ reset mật khẩu email SV.

   - Tiêu đề email: [Reset email SV] – MSSV – Họ tên

     VD: [Reset email SV] – 1711001 – Nguyễn Văn A

2.2. Thời gian: Từ nay đến hết ngày 24/4/2020.

2.3. Đăng ký thông tin xác thực với Microsoft

Các sinh viên sau khi được reset phải thực hiện đăng ký thông tin xác thực với Microsoft để có thể tự reset khi quên mật khẩu tại website http://aka.ms/ssprsetup

LƯU Ý: Phòng CTSV CHỈ RESET 01 LẦN DUY NHẤT, các trường hợp không thực hiện đăng ký thông tin xác thực sau khi được reset phải tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh

Nơi nhận:

-         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1