KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

Các sinh viên có nhu cầu đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để đăng ký, thời gian đăng ký đến hết ngày 10/4/2019.

Sinh viên đến đăng ký vui lòng mang theo Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh Quý 2/2019 của BHXH Tp.HCM xem tại đây.

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1