KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    300  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

Học bổng Vallet năm 2014

_______________

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;

-         Diện A: sinh viên học giỏi, có nhiều tiến bộ trong học tập, điểm số trung bình từ 7,5 trở lên trong 3 học kỳ gần nhất;

-         Diện B: sinh viên có thành tích nghiên cứu xuất sắc như có công trình công bố trên các tạp chí quốc tế, có các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận; đối với sinh viên diện này, điểm trung bình học tập có thể thấp hơn 7,5.

2.      Giá trị học bổng13.000.000 VNĐ

3.      Hồ sơ xin học bổng

-         Đơn đăng ký học bổng (download tại trang web của quỹ);

-         Giới thiệu bản thân trên giấy khổ A4:

ü  Hoàn cảnh gia đình, nỗ lực vượt khó trong học tập và cuộc sống, dự định trong tương lai;

ü  Ý kiến của một thầy cô về năng lực học và tư cách, đạo đức.

-         Chứng nhận thành tích học tập nổi bật từ năm 2012 nếu có (đối với sinh viên đã nhận học bổng Vallet 2013 thì chỉ nộp thành tích từ tháng 4/2013 đến nay);

-         Đối với các sinh viên diện B cần gửi xác nhận thành tích nghiên cứu (bản scan, không cần công chứng) tới email của ban điều hành ngay sau khi đăng kí online;

-         Bảng điểm học kì I và II của năm học 2012-2013 và học kì I năm học 2013-2014;

-         Kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi Đại học (đối với sinh viên khóa 2013);

-         Bản sao Chứng minh nhân dân (không cần công chứng). 

4.      Quy trình xét học bổng

-         Bắt đầu từ 21/4/2014, sinh viên đăng ký trực tuyến, nhận mã số qua email, nhập điểm online tại địa chỉ trang web: http://rvn-vallet.org/ và nộp hồ sơ xin học bổng tại Phòng Công tác sinh viên (dán mã số sinh viên bên ngoài hồ sơ, mẫu bìa hồ sơ có thể download tại trang web của quỹ);

-         Sinh viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kết quả học bổng sẽ được công bố trên trang web (ngày dự kiến 15/7/2014).

5.      Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày 21/4/2014 đến 15g00 ngày 20/5/2014 tại Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 2 cơ sở)

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

Nơi nhận:

-   BGH (để báo cáo);

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1