KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân chuyển tiếp thông báo từ quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2019.

Năm 2019, quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam dự định sẽ tiếp tục trao khoảng 130 suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các trường trong danh sách với giá trị cho mỗi suất học bổng là 18.000.000 đồng. Quy trình nộp đơn và xét chọn học bổng Vallet là một quy trình mở và minh bạch. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm thành tích nghiên cứu và kết quả học tập của ứng viên.

Quỹ học bổng sẽ mở đăng ký trực tuyến bắt đầu từ 9PM ngày 15/05/2019 và đóng đăng ký trực tuyến vào 9PM ngày 29/05/2019.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1