KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SINH VIÊN K2015

 

STT

CBHD

Email của CBHD

TÊN ĐỀ TÀI

MÔ TẢ ĐỀ TÀI

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1

GS.TS

Châu Văn Tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tính toán giá trị đặc trưng mức nguy hiểm của nguồn phóng xạ (D)

+Học lực khá giỏi

+Có kiến thức cơ bản trong sử dụng phần mềm

2

Áp dụng mẫu tầng, xây dựng các mức năng lượng cho hạt nhân biến dạng nhỏ

+ Học lực giỏi, siêng năng

+ Biết lập trình bằng ngôn ngữ hoặc trên phần mềm ứng dụng

3

PGS.TS Trương Thị Hồng Loan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phương pháp phân tích FSA cho hệ phổ kế gamma thực địa

-        Sinh viên được tìm hiểu về hệ phổ kế gamma thực địa: nguyên lý, cấu tạo, hoạt động.

-        Tìm hiều và xây dựng chương trình phân tích FSA cho hệ phổ kế gamma thực địa

-        Đo hoạt độ phóng xạ hiện trường bằng pp FSA

Yêu cầu sinh viên có học lực khá, giỏi, chăm chỉ, ham hiểu biết, biết đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

4

Đánh giá tác động phóng xạ của tro bay ở nhà máy nhiệt điện chạy than Vĩnh Tân, Bình Thuận

-        Sinh viên tham gia lấy mẫu, chuẩn bị mẫu

-        Sinh viên được tìm hiểu về hệ phổ kế gamma: nguyên lý, cấu tạo, hoạt động.

-        Chuẩn năng lượng, hiệu suất.

-        Đo và tính toán hoạt độ phóng xạ; tính toán chỉ số nguy hiểm bức xạ

Yêu cầu sinh viên có học lực khá, giỏi, chăm chỉ, ham hiểu biết, biết đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

5

PGS. TS Huỳnh Trúc Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu phương pháp chuẩn hóa k0-ENAA trong kỹ thuật phân tích kích hoạt neutron trên nhiệt với nguồn neutron Am-Be

 

6

PGS.TS

Trần Thiện Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật phân tích gamma hiện trường

Trong nghiên cứu này, chúng tôi ứng dụng các kỹ thuật sử lý phổ tiên tiến để nâng cao khả năng phân tích đối với các mẫu môi trường

Thích thực nghiệm và mô phỏng (không biết thì sẽ được đào tạo), chụi khó

7

Thiết kế chế tạo máy đếm 4 kênh để phân tích U, Th & K ngoài hiện trường

Trong đề tài này, chúng tôi dự kiến thiết kế một hệ đo gamma hiện trường cho việc phân tích đỉnh các đồng vị phóng xạ tự nhiên của U, Th và K có bốn cửa sổ hiển thị.

Thích thực nghiệm, có khả năng về điện tử (nếu không biết sẽ được đào tạo), chịu khó, cẩn thận

8

PGS. TS.
Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu xác định hàm lượng 210Po (210Pb) trong một số loại nghêu, sò, vẹm.

Có kiến thức về Vật lý hạt nhân hoặc hóa phóng xạ. Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh. Yêu thích thực   nghiệm

9

Nghiên cứu xác định hàm lượng 210Po trong một số loại trà thương mại trên thị trường

Có kiến thức về Vật lý hạt nhân hoặc hóa phóng xạ. Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh. Yêu thích thực nghiệm

10

Nghiên cứu làm giảm hoạt độ phóng xạ Uranium trong một số mẫu nước giếng

Có kiến thức về Vật lý hạt nhân hoặc hóa phóng xạ. Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh. Yêu thích thực   nghiệm

11

TS.Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xây dựng hệ thống truyền dữ liệu website trực tuyến cho hệ đo bức xạ hạt nhân

Đề tài xây dựng hệ thống truyền dữ liệu trực tuyến, xây dựng website có khả năng thể hiện dữ liệu đo theo thời gian thực. Hệ thống này ứng dụng trong các hệ đo quan trắc môi trường; cũng như các hệ đo đặt trong môi trường có phóng xạ lớn. Đề tài liên quan nhiều đến lập trình mạng.

Yêu cầu: Có khả năng về lập trình.

               Có kỹ năng về thực nghiệm.

12

Xây dựng hệ đo quan trắc phóng xạ trong môi trường

Đề tài thực hiện xây dựng một hệ quan trắc môi trường với những đại lượng đo về môi trường như: suất liều, các thông số hóa (khí CO,…), lý, độ bụi,… nhằm mục đích quan trắc và đánh giá về môi trường.  

Yêu cầu: Có khả năng về lập trình.

               Có kỹ năng về thực nghiệm.

13

Xây dựng detector nhấp nháy plastic phân tách neutron/gamma và alpha/gamma

Đề tài thực hiện phát triển một hệ đo bức xạ hạt nhân công nghệ cao có khả năng phân tách neutron/gamma; phân tách alpha/gamma. Hệ đo này có thể ứng dụng trong việc đánh giá về neutron có ở những nơi có máy gia tốc trong bệnh viện, lò phản ứng; cũng như đánh giá alpha có trong môi trường khí.

Yêu cầu: Có khả năng về lập trình.

               Có kỹ năng về thực nghiệm.

14

Xây dựng hệ cloud chamber

Đề tài thực hiện xây dựng một hệ cloud chamber có thể quan sát trực quan hạt bay Alpha.

Yêu cầu: Có kỹ năng về thực nghiệm.

15

TS.Hoàng Thị Kiều Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu theo dõi chuyển động của cơ quan hoặc khối u theo thời gian trong ảnh 4DCT

Mục tiêu nghiên cứu: Kỹ thuật chụp ảnh 4DCT cho phép ta quan sát được chuyển động của đối tượng cần quan tâm như khối u. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu phương pháp theo dõi và xác định vị trí của đối tượng quan tâm theo thời gian.

Yêu cầu đối với sinh viên: chăm chỉ, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, có khả năng lập trình Matlab.

16

Phát triển chương trình tính toán phân bố liều photon trong xạ trị dùng dữ liệu chùm tia lâm sàng

Mục tiêu nghiên cứu: Trong xạ trị, tính toán phân bố liều trong cơ thể bệnh nhân là khâu quan trọng trong việc lập kế hoạch xạ trị. Nghiên cứu nhằm phát triển chương trình có khả năng tính toán nhanh phân bố liều photon trong xạ trị, đồng thời tích hợp được dữ liệu chùm tia máy gia tốc.

Đồng hướng dẫn: KS. Ngô Trung Nghĩa

Yêu cầu đối với sinh viên: chăm chỉ, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, có khả năng lập trình Matlab.

17

Nghiên cứu dựng ảnh mô phỏng hệ chụp ảnh PET

Mục tiêu nghiên cứu: Mô phỏng là công cụ mạnh hỗ trợ các nghiên cứu phân bố dược chất phóng xạ trong chụp ảnh PET. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu phương pháp dựng ảnh và hiệu chỉnh chất lượng ảnh từ kết quả mô phỏng.

Yêu cầu đối với sinh viên: chăm chỉ, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

18

TS.

Trịnh Hoa Lăng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Áp dụng VMC tính toán năng lượng trạng thái cơ bản của một số hạt nhân nhẹ.

.Yêu cầu: Có khả năng về lập trình.

   Đọc tài liệu tiếng Anh.

19

Áp dụng Geant4 khảo sát các quỹ đạo của muon và ion trong nghiên cứu muonic – atom.

Yêu cầu: Có khả năng về lập trình.

               Đọc tài liệu tiếng Anh.

               Có khả năng về geant4

20

Áp dụng Geant4 xây dựng mô hình hệ thí nghiệm hủy positron.

Yêu cầu: Có khả năng về lập trình.

               Đọc tài liệu tiếng Anh.

               Có khả năng về geant4

21

TS.

Trần Nhân Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát tương tác của chùm laser tia X cường độ cao với các mẫu sinh học.

Khảo sát các hiệu ứng vật lý xảy ra khi chùm laser tia X cường độ cao tương tác với các mẫu sinh học nhằm đánh giá ảnh hưởng của các hiệu ứng này lên độ phân giải của ảnh được phục hồi trong phương pháp chụp ảnh kết hợp.

Yêu cầu: đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và biết lập trình.

22

Phát triển phương pháp chụp ảnh kết hợp ở vùng năng lượng thấp.

Phát triển thuật toán phục hồi ảnh khi chùm tia tới có năng lượng thấp dựa trên phương pháp chụp ảnh kết hợp.

Yêu cầu: đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và biết lập trình.

23

Khảo sát ảnh hưởng của quá trình kết hợp không hoàn toàn lên khả năng phục hồi ảnh trong kỹ thuật chụp ảnh kết hợp.

Dựa trên phương pháp chụp ảnh kết hợp, xây dựng thuật toán phục hồi ảnh khi chùm tia tới có tính chất kết hợp không hoàn toàn.

Yêu cầu: đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và biết lập trình.

24

Phát triển mô hình chụp ảnh ptychography sử dụng chùm tia tới kết hợp không hoàn toàn.

Phát triển thuật toán mới nhằm áp dụng chùm tia kết hợp không hoàn toàn trong phương pháp ptychography – phương pháp chụp ảnh kết hợp sử dụng nhiều trường chiếu khác nhau.

Yêu cầu: đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và biết lập trình.

2

Xây dựng chương trình phục hồi ảnh trong phương pháp chụp ảnh kết hợp sử dụng chùm tia tới đa bước sóng.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab hoặc Python xây dựng chương trình phục hồi ảnh áp dụng trong phương pháp chụp ảnh kết hợp sử dụng chùm tia tới đa bước sóng.

Yêu cầu: đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và biết lập trình.

26

ThS Nguyễn Quốc Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xây dựng hệ quét gamma CT 3D

Mô tả: Phát triển thiết bị quét gamma CT chụp ảnh phóng xạ 3D quy mô phòng thí nghiệm từ hệ quét gamma CT 2D đang có tại bộ môn

Yêu cầu: Sinh viên siêng năng, có khả năng lập trình

27

Xây dựng 4 bài thí nghiệm thực tập vật lý hạt nhân đại cương

Mô tả: Xây dựng 4 bài thực tập vật lý hạt nhân đại cương (suy giảm cường độ theo khoảng cách, theo bề dày vật liệu, xử lý phổ và quy luật thống kê của phân rã phóng xạ). Đầu dò sử dụng là đầu dò chứa khí và hệ SCA tự thiết kế (hoặc dùng SPECTECH ST360 COUNTER có tại bộ môn).

Yêu cầu: Sinh viên siêng năng, có khả năng lập trình, thích làm thực nghiệm

28

ThS.

Lê Hoàng Chiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tính chu kỳ bán rã của một số hạt nhân phát alpha sử dụng các mô hình thế hạt nhân khác nhau

Mô tả đề tài: Dựa trên lý thuyết xuyên rào, sử dụng nhiều mô hình thế hạt nhân khác nhau để tính chu kỳ bán rã của các hạt nhân phát alpha và so sánh với dữ liệu thực nghiệm. Từ đó, tìm mô hình thế hạt nhân phù hợp trong nghiên cứu các quá trình phân rã alpha.

Yêu cầu đối với sinh viên: chăm chỉ

29

Xác định giới hạn áp dụng của công thức Wong trong mô tả tiết diện phản ứng tổng hợp ở năng lượng thấp

Mô tả đề tài: Áp dụng công thức Wong tính tiết diện của các phản ứng tổng hợp ở năng lượng dưới 10 MeV/nucleon và so sánh với kết quả thực nghiệm. Từ đó, xác định vùng năng lượng phù hợp khi áp dụng công thức này.

Yêu cầu đối với sinh viên: chăm chỉ

30

ThS.

Phạm Thị Mai

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lập kế hoạch xạ trị ung thư đầu mặt cổ bằng phương pháp IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)

Yêu cầu: có tính kỉ luật, sử dụng được lập trình Matlab, có kiến thức căn bản về Xạ trị

Thực hành tại bệnh viện thời gian dài (6 tháng)

31

ThS.

Võ Thành Nhơn

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xây dựng chương trình tính toán bù liều cho bệnh nhân bị gián đoạn liệu trình xạ trị dựa trên mô hình bậc hai tuyến tính LQ (Linear-Quadractic Model)

Yêu cầu tiên quyết: đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, có kiến thức căn bản về Xạ trị

Yêu cầu chung: có tính kỉ luật, sử dụng được lập trình Matlab

Quyền lợi sinh viên: được thực tập tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang nếu có yêu cầu

32

ThS.

Võ Hoàng Nguyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ưng dụng kỹ thuật gamma tán xạ để phát hiện khuyết tật bên trong đường ống dẫn sử dụng trong công nghiệp.

Mô tả: Mô phỏng kết hợp thực nghiệm đo gamma tán xạ trên các loại ống dẫn bằng thép thường được dùng trong công nghệp. Sử dụng kỹ thuật xử lý phổ để phát hiện các khuyết tật bên trong đường ống.

Yêu cầu: Sinh viên có tư duy tốt, có khả năng đọc tài liệu bằng tiếng Anh, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao và công việc nặng nhọc.

 

33

ThS. Nguyễn Điền Quốc Bảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Áp dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ cho hạt nhân.

Tìm hiểu áp dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ và phương pháp biến phân Monte Carlo lượng tử cho tính toán cấu trúc hạt nhân.

Sinh viên chăm chỉ.

34

ThS. Nguyễn Văn Thắng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mô tả các đặc trưng của chất phóng xạ trong môi trường đầm lầy

Nội dung: Sử dụng phần mềm mô phỏng cho trường hợp nhiễm xạ 137Cs trong môi trường đất trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

- Tốc độ di chuyển của 137Cs giữa các lớp đất, nước và không khí

- Nồng độ 137Cs trong các lớp đất, nước và không khí

- Hàm suy giảm hoạt độ 137Cs trong hệ khảo sát

- Chu kỳ bán rã hiệu dụng của 137Cs trong hệ khảo sát

- Đánh giá an toàn phóng xạ đối với việc trồng lúa trên vùng đất nhiễm xạ

Từ khóa: aquatic system, effective half-life, long-term behavior of 137Cs, numerical environmental models

Yêu cầu: Không yêu cầu về lập trình. Trong quá trình làm đề tài sẽ được hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm các dữ liệu khoa học trên internet.

35

Quy trình mới trong phân tích uranium trong đất. Thử nghiệm trên các mẫu chuẩn IAEA

Nội dung:

- Tách uranium ra khỏi mẫu đất bằng phương pháp hóa học.

- Tạo mẫu đo uranium bằng phương pháp mạ điện phân

- Đo mẫu bằng hệ phổ kế alpha

Từ khóa: Tri-butyl phosphate, liquid-liquid extraction

Yêu cầu: Làm việc với hóa chất

36

ThS. Huỳnh Thị Yến Hồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Áp dụng mô phỏng Monte Carlo vào quy trình phân tích mẫu trên hệ phổ kế gamma

Áp dụng mô hình mô phỏng đã được xây dựng vào hiệu chỉnh các hiệu ứng của quy trình phân tích mẫu trên hệ phổ kế gamma. Mục tiêu của đề tài hướng đến là cải thiện những hạn chế của quy trình phân tích mẫu: các bước xử lý mẫu, thời gian đo...

Yêu cầu: - Đọc hiểu tài liệu tiếng anh

37

Nghiên cứu tương quan hoạt độ đồng vị phóng xạ và thành phần kết cấu trong một số loại đất

Mục tiêu của đề tài là khảo sát hoạt độ đồng vị phóng xạ trong một số loại đất. Dựa trên những thông số về thành phần, kết cấu của đất, đề tài đánh giá mối tương quan giữa hoạt độ phóng xạ và thành phần đất.

Yêu cầu: - Đọc hiểu tài liệu tiếng anh

38

ThS. Trương Hữu Ngân Thy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xây dựng quy trình phân tích Cs-137 trong các mẫu thực vật

Đề tài thực hiện: Thực hiện xử lý mẫu thực vật và phân tích trên hệ phổ kế gamma HPGe

Yêu cầu:   Thích làm thực nghiệm

39

Thiết kế hệ đo thực địa gamma môi trường

Đề tài thực hiện: thiết kế, bố trí hệ đo phóng xạ môi trường tại hiện trường sử dụng detector NaI(Tl)

Yêu cầu: Thích làm thực nghiệm.

40

ThS. Huỳnh Nguyễn Phong Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xác định chiều dài khuếch tán radon trong đất

Chiều dài khuếch tán radon trong đất đặc trưng cho quãng đường radon đi được trong lòng đất lên bề mặt trước khi phân rã hết.

Công việc thực hiện:

-Tìm hiểu lý thuyết khuếch tán khí radon

-Giải phương trình khuếch tán khí radon

- Dựa vào phương trình khuếch tán khí, bố trí thí nghiệm đo nồng độ radon tại hiện trường bằng thiết bị RAD7.

- Xác định chiều dài khuếch tán radon trong đất theo một số đặc điểm vật lý của đất

41

Mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của kích thước hạt lên hệ số phát radon trong đất

Hệ số phát radon đánh giá khả năng di chuyển của radon từ pha rắn (hạt đất) sang pha khí (khí đất)

Công việc thực hiện:

- Tìm hiểu lý thuyết sự di chuyển của radon trong đất

- Sử dụng phương pháp Monte Carlo đánh giá ảnh hưởng của kích thước hạt đất lên hệ số phát radon trong đất

42

ThS.

Vũ Ngọc Ba

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu sự vận chuyển nguyên tố phóng xạ từ đất lên thực vật

Đề tài thực hiện nhằm mục đích đánh giá hàm lượng phóng xạ trong các mẫu rau. Qua đó, đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ đối với người tiêu dùng và khả năng làm sạch môi trường bị ô nhiễm phóng xạ.

Yêu cầu: chăm chỉ, có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh.

43

Nghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ đến hệ sinh thái

Đánh giá tác động của các nhân phóng xạ tới hệ sinh thái trong khu vực nghiên cứu,; Xác định rủi ro ở từng mức độ khác nhau.

Yêu cầu: chăm chỉ, có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh.

44

ThS. Nguyễn Thị Trúc Linh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Áp dụng thuật toán cơ bản (FA) hiệu chỉnh hiệu ứng matrix trong phép phân tích huỳnh quang tia X

Mô tả: phương pháp phân tích huỳnh quang tia X được ứng dụng để phân tích định tính và định lượng thành phần nguyên tố trong mẫu. Các mẫu phân tích thường là mẫu đa thành phần, do đó khi phân tích mẫu cần quan tâm ảnh hưởng của matrix đến nguyên tố phân tích. Đề tài sẽ tìm hiểu, ứng dụng thuật toán cơ bản để hiệu chỉnh ảnh hưởng của matrix lên nguyên tố phân tích trong phương pháp phân tích huỳnh quang tia X.

Yêu cầu: chăm chỉ, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

45

ThS.

Nguyễn Tấn Châu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát liều bức xạ hiệu dụng của một số kỹ thuật chụp hình cắt lớp vi tính.

Yêu cầu: Siêng năng, chịu khó

46

KS.

Ngô Trung Nghĩa

ThS. Đặng Thị Minh Tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát việc sử dụng nêm vật lý (physical wedges PW) và nêm động nâng cao (enhanced dynamic wedges EDW) trong việc lập kế hoạch xạ trị ung thư đầu cổ tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu đặc tính, so sánh ưu điểm và hạn chế của PW và EDW. Từ đó, rút ra nhận xét khi nào nên dùng PW hay EDW để dạt được kết quả tôi ưu trong việc lập kế hoạch xạ trị bệnh ung thư đầu cổ.

Yêu cầu đối với sinh viên: Ưu tiên nam, siêng năng, chịu khó, có thể làm việc ngoài giờ (tối, thứ bảy, chủ nhật…), biết ngoại ngữ để đọc tài liệu chuyên ngành, biết xử lý số liệu.

47

KS.

Ngô Trung Nghĩa

ThS. Đặng Thị Minh Tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra liều lượng buổi sáng của các máy xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn TRS 398 của IAEA.

Nghiên cứu các thành phần hiệu chỉnh trong công thức đo liều tuyệt đối, ý nghĩa, ảnh hưởng của chúng đối với kết quả đo, hướng khắc phục…

Yêu cầu đối với sinh viên: Ưu tiên nam, siêng năng, chịu khó, có thể làm việc ngoài giờ (mờ sáng, tối, thứ bảy, chủ nhật…), biết ngoại ngữ để đọc tài liệu chuyên ngành, biết xử lý số liệu.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1