KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

***

Số: 61 /QHQT

V/v học bổng của chính phủ Hàn Quốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Tp.HCM, ngày 12 tháng 2 năm 2014

Kính gửi:        - BCN Khoa Sinh học

-   BCN Khoa Hóa học

-   BCN Khoa Vật lý-Vật lý Kỹ thuật

-   BCN Khoa Môi trường

-   BCN Khoa Điện tử Viễn thông

-   BCN Khoa Công nghệ Thông tin

Phòng Quan hệ Quốc tế có nhận được thông báo học bổng của chính phủ Hàn Quốc cho chương trình thạc sĩ và nghiên cứu sinh năm 2014, nay phòng QHQT xin thông báo đến các khoa nội dung như sau:

1.     Số lượng: Không giới hạn.

2.     Đối tượng:

·       Chương trình thạc sĩ: ứng viên đã tốt nghiệp đại học hoặc sinh viên năm 4 sẽ tốt nghiệp trước ngày 31/8/2014.

·       Chương trình tiến sĩ: ứng viên đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc sẽ tốt nghiệp trước ngày 31/8/2014.

3.     Giá trị học bổng:

·       Học phí: Thạc sĩ (miễn học phí 4 học kỳ), Tiến sĩ (miễn học phí 6 học kỳ)

·       Chi phí sinh hoạt: 820 USD/tháng

·       Vé máy bay khứ hồi

·       Quỹ dự phòng: 180 USD

·       Quỹ nghiên cứu: 182 USD/học kỳ

·       Bảo hiểm y tế trong suốt quá trình học tập

·       Hỗ trợ học tiếng Hàn 1 năm

4.     Điều kiện xét tuyển:

·       Ứng cử viên phải dưới 40 tuổi, sức khỏe tốt

·       GPA: 2.64/4, 2.8/4.3, 2.91/4.5, 80/100

·       Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

5.     Hồ sơ dự tuyển:

·       Lý lịch cá nhân (theo mẫu)

·       Giới thiệu bản thân (theo mẫu)

·       Kế hoạch học tập (theo mẫu)

·       Thư giới thiệu (theo mẫu)

·       Giấy khám sức khỏe (theo mẫu)

·       Giấy cam kết (theo mẫu)

·       Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tốt nghiệp

·       Bảng điểm học tập

·       Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK (nếu có)

·       Chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS

·       Bảng sao passport

·       Bản sao các giải thưởng, bài báo khoa học (nếu có)

6.     Các ngành được cấp học bổng:

·       Sinh học

·       Công nghệ sinh học

·       Hóa học

·       Vật lý kỹ thuật

·       Hải dương học

·       Môi trường

·       Điện tử viễn thông

·       Kỹ thuật máy tính

7.     Hướng dẫn nộp hồ sơ:

Ứng cử viên hoàn thành hồ sơ theo mẫu và nộp bản gốc về phòng Quan hệ Quốc tế (F105, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5)

·       Thời hạn: trước 16h00 ngày 12/03/2014.                

·       Liên hệ:anh Huỳnh Việt Thường (chuyên viên phòng QHQT) – Điện thoại : 0122 3738 446 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Lưu ý: Tất cả hồ sơ phải viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Ứng cử viên vui lòng xem mẫu đính kèm để thực hiện hồ sơ.

Phòng QHQT sẽ giúp hoàn chỉnh hồ sơ và làm văn bản chuyển hồ sơ này sang ĐH Chonnam – Hàn Quốc trước ngày 18/03/2014.

Các hồ sơ nộp trễ sẽ không được nhận và nhà trường  không chịu trách nhiệm về nội dung.

 

Nơi nhận

-        Như trên;

-        Lưu P.QHQT.

TL. Hiệu trưởng

Trưởng Phòng QHQT

Đã ký

Nguyễn Văn Hiếu

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1