bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo đăng ký tham gia phỏng vấn

Lớp học quốc tế IEEE/NPSS “về ghi đo bức xạ” tại Malaysia, 10-15/11/2019

(International School for Radiation Measurements - IEEE/NPSS Real-Time School in Kuala Lumpur, Malyasia)

 • Điều kiện tham gia phỏng vấn:
  • Có kiến thức về ghi đo bức xạ.
  • Học viên cao học (BM.VLHN)
  • Sinh viên VLHN, KTHN (năm 4)
 • Hồ sơ :
  • Điền vào Application Form (RT-school-Application 2019.docx)
  • Tham gia phỏng vấn
 • Thời gian phỏng vấn: vào tuần thứ 2 của tháng 9/2019 (dự kiến)
 • Địa điểm: Bộ môn VLHN - KTHN
 • Thời gian nộp hồ sơ : đến hết ngày 7/9/2019
 • Liên hệ đăng ký: TS. Võ Hồng Hải, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (nộp hồ sơ và đăng ký phỏng vấn)
 • Ghi chú:
  • Người được chọn chỉ có thể tham gia hoặc RT school hoặc Sakura School.
  • Có thể tham gia interview cả 02 chương trình, tùy thuộc vào hồ sơ xét duyệt từ BM

File đính kèm :

1. File thông báo về lớp học ( nội dung và thời gian lớp học)

2. Application form

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1