KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng năm 2013 như sau:

* Danh sách nhận học bổng của Giáo sư Takahisa Itahashi:

STT HỌ TÊN MSSV CHUYÊN NGÀNH ĐIỂM TB
1 Nguyễn Thành Giang 1113108 Vật lý hạt nhân 7,60
2 Nguyễn Thị Thanh Vân 1013215 Vật lý hạt nhân 7,75

* Danh sách nhận học bổng của Công ty Mitsuba:

STT HỌ TÊN MSSV CHUYÊN NGÀNH ĐIỂM TB
1 Lê Thị Đến 1113098 Vật lý hạt nhân 8,02
2 Huỳnh Thị Thu Hương 1013076 Vật lý hạt nhân 7,86
3 Nguyễn Giang Nam 1013106 Vật lý hạt nhân 8,36
4 Nguyễn Văn Hoàng Việt 1223087 Kỹ thuật hạt nhân 9,31
5 Nguyễn Thị Vân 1223086 Kỹ thuật hạt nhân 7,16
6 Phạm Tấn Mỹ 1223043 Kỹ thuật hạt nhân 8,29
 
Các sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng có mặt tại văn phòng Khoa Vật lý-VLKT trước 8h30 ngày 27/10/2013
 
Lưu ý: 
- Sinh viên ăn mặt lịch sự, có mặt đúng giờ.
- Sinh viên đem theo thẻ sinh viên để kí nhận học bổng.
 
Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1