KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

 

NHÓM HỌC PHẦN 1

CAO HỌC NGÀNH VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN

Mã số: 844 0106

Stt

Chuyên đề

CBGD

Ngày học

Phòng học

Số tín chỉ

1

Phương pháp và thiết bị ghi bức xạ

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm

Sáng thứ 7

Bộ môn VLHN

4

2

Lý thuyết hạt nhân 1

GS.TS. Châu Văn Tạo

Chiều thứ 7

Bộ môn VLHN

4

3

Lý thuyết hạt nhân 2

PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

Chiều chủ nhật

Bộ môn VLHN

3

Lý thuyết hạt nhân 2

PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương

Sáng chủ nhật

Bộ môn VLHN

4

Máy gia tốc

GS.TS. Itahashi

TS. Trần Nhân Giang

Thông báo sau

Bộ môn VLHN

3

5

Vật lý hạt Cơ bản

GS.TS. Chary

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

Thông báo sau

Bộ môn VLHN

4

 

Đường link để nhập hồ sơ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoFh_oIxvqDiUWIqjTMqi0C4diMp4RAGxpKCWDTGFx97Th4w/viewform

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1