KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Link download: files/Thong bao cua bo mon/Scan.PDF

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về điểm số, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách (thầy Sang) trước ngày thi 5/1/2015. Sau ngày này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1