KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Địa điểm: Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân đại cương (227 Nguyễn Văn Cừ)

Thời gian: Sáng 8-11h, chiều 13h-16h

Ngày: 12-13-14/6/2013 (ngày 13 chỉ nhận buổi sáng)

Cán bộ phụ trách: Thầy Quốc Hùng, Cô Oanh, Cô Ngân, Cô Trâm

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1