KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Theo công văn số 4720/BKHCN-NAFOSTED ngày 03/12/2015 của Bộ KH&CN về việc tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016, Phòng KHCN kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến các nhà khoa học trong đơn vị, lập danh sách đề cử và gởi hồ sơ xét tặng Giải thưởng của các nhà khoa học đủ tiêu chuẩn tham gia. Thông tin chi tiết về Giải thưởng có thể xem Thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm2016  và Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 về Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Hồ sơ hoàn tất vui lòng gởi 01 bộ bản in và 01 CD về Phòng KHCN trước ngày 22/01/2016. Phòng KHCN sẽ tổng hợp và gởi đến Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (NAFOSTED).

Mẫu hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng vui lòng xem tại Điều 9 của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu đăng tải đính kèm công văn này có tại trang web trường/KHCN/Tin KHCN hoặc truy cập tại www.most.gov.vnwww.nafosted.gov.vn.

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1