KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Kính thông báo đến quí Thầy Cô,

Nhằm phục vụ tốt cho kỳ thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc gia năm 2016, Ban chỉ đạo các điểm thi kính mời tất cả quí Thầy Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và sinh viên có tên trong danh sách coi thi (đã gửi) đến tham dự 01 buổi tập huấn:

- Thời gian: 9 giờ, Thứ Năm, ngày 23/06/2016

- Địa điểm:

1. Điểm thi Trường PTNK: Phòng C42

2. Điểm thi Trường THCS Bàn Cờ: Phòng C43

3. Điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn: Phòng B11

Vì tính chất quan trọng của buổi tập huấn nên yêu cầu quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và Sinh viên sắp xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

TS.Huỳnh Trúc Phương

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1