bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

  • Thầy Cô bộ môn VLHN, kỷ niệm năm 2010
  • Kí kết hợp tác đào tạo nhân lực hạt nhân tháng 1/2014
  • The international school on "Nuclear and Related Analytical Techniques for the Life Sciences" từ 9/12 ~ 13/12/2018
  • Lớp học về ghi đo bức xạ của GS. Nomachi (Đại học Osaka) tháng 8-2014

- Bộ môn Vật lý Hạt nhân có lịch sử phát triển gắn liền với khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật của trường ĐH. Khoa học tự nhiên-HCM. Bộ môn được thành lập 1965 với tên gọi là bộ môn Nguyên Tử. Sau đó, tên gọi được đổi thành BM. Vật lý Hạt nhân - Ngành Kỹ thuật Hạt nhân - Ngành Vật lý Y khoa trực thuộc khoa Vật lý-Vật lý Kỹ thuật- ĐH.KHTN-ĐH. Quốc gia-HCM. Trưởng bộ môn hiện nay là GS. TS Châu Văn Tạo.

 - Ngành Kỹ thuật Hạt nhân được thành lập vào năm 2011 và tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2012. Mục đích của Ngành Kỹ thuật Hạt nhân là đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân, nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng hạt nhân ngày càng cao cho xã hội như trong công nghiệp, nông nghiệp.

- Ngành Vật lý Y khoa được thành lập và tuyển sinh khoá đầu tiên năm 2020. Mục đích của Ngành Vật lý Y khoa là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về ứng dụng công nghệ và kỹ thuật vật lý hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh, đặc biệt là trong điều trị ung thư.

 - Nhân sự BM gồm có 20 cán bộ cơ hữu (01 GS.TS, 04 PGS.TS, 8 TS, 6 NCS và 01 ThS).

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1