bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

- Biểu mẫu nhập minh chứng tham gia hoạt động

- Minh chứng tham gia hoạt động

- Danh mục tạp chí và nhà xuất bản uy tín ( cập nhật 2020)

- Danh mục các tạp chí trong nước được công nhận của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

- Danh mục các tạp chí uy tín năm 2019 theo Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia ban hành

-Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 

- Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

- Quy định công bố kết quả nghiên cứu khoa học (link 1link 2)

- Logo - bộ môn : tiếng Việt, tiếng Anh

- Logo của trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

* SINH VIÊN - HỌC VIÊN:

- Danh sách điểm danh sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019 (KTHN+VLYK K16, VLHN K16)

- Danh sách điểm danh sinh viên học kỳ I năm học 2018-2019 (KTHN+VLYK K16+K15, VLHN K16+K15)

Danh sách điểm danh sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018 (6 lớp VLHN14, KTHN14, VLYK14, VLHN15, KTHN15, VLYK15)

Danh sách điểm danh sinh viên học kỳ II năm học 2017-2018 (6 lớp: VLHN15, KTHN15, VLYK15, VLHN14, KTHN14, VLYK14)

- Phiếu đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp

- Mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học(từ HK2/2022-2023): tiếng Việt, tiếng Anh

- Quy trình, Thủ tục và Biểu mẫu trình bày Luận văn Thạc sĩ:

- Phiếu đóng góp ý kiến của sinh viên

- Phiếu thông tin cá nhân của sinh viên

- Phiếu xác nhận của cán bộ hướng dẫn

- Danh sách cựu sinh viên

- Mẫu báo cáo tiến độ

- Phiếu đánh giá báo cáo NCS

- Giấy giới thiệu 

- Phiếu đăng ký vào chuyên ngành KTHN khóa 2012

- Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên của cán bộ hướng dẫn

Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên của cán bộ phản biện

- Biểu mẫu hồ sơ học viên sau đại học

- Quy trình xác nhận sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên tham quan thực tế

* NHÂN SỰ:

- Lý lịch thỉnh giảng

- Lý lịch khoa học (đăng ký đề tài - mẫu R03)

- Lý lịch cá nhân

Biên bản nhận xét tái ký hợp đồng

Đơn xin tái ký hợp đồng

- Mẫu đơn xin tiếp nhận công tác

- Chấm công (biên chế)

- Chấm công (hợp đồng)

* THIẾT BỊ:

Đơn xin hỗ trợ thiết bị

Đơn xin mua nhu yếu phẩm

Đơn xin sửa chữa thiết bị phòng làm việc & phòng học Bộ môn

Đơn xin sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm

* TÀI CHÍNH:

Đơn xin thanh toán kinh phí

Biên bản giao tiền thanh toán chuyển khoản

- Đơn xin kinh phí bảo vệ luận án

* CÔNG ĐOÀN:

Đơn xin gia nhập công đoàn

* TỔ CHỨC SỰ KIỆN:

- Mẫu thư mời họp

Đơn xin mượn phòng

Đơn xin kinh phí tiếp Giáo sư giảng dạy cao học

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1