bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

NHÂN SỰ BỘ MÔN

Nhân sự bộ môn hiện tại của bộ môn gồm có 21 cán bộ cơ hữu (01 GS.TS, 04 PGS.TS, 8 TS, 6 NCS và 02 ThS). Trong đó, một số cán bộ được cử đi học chương trình thạc sĩ và nghiên cứu sinh (NCS) ở nước ngoài.

sep Thanh

PGS.TS. Trần Thiện Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

Trưởng Bộ môn

>> Xem thêm

PLHSang

TS. Phan Lê Hoàng Sang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng Bộ môn

Trưởng phòng thí nghiệm Bộ môn Vật lý Hạt nhân

>> Xem thêm

Thay Tao

GS.TS Châu Văn Tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên cao cấp

  >>Xem thêm

coLoan edit

PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên cao cấp

 >> Xem thêm

PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên cao cấp

>> Xem thêm

ThayHao 2023

PGS.TS. Lê Công Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hạt nhân.

>> Xem thêm

TS. Võ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó phòng Quan hệ đối ngoại

>> Xem thêm

Hoang Thi Kieu Trang 2018

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

>> Xem thêm

TS. Trịnh Hoa Lăng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

>> Xem thêm

TNG1

TS. Trần Nhân Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

>> Xem thêm

coThu hinh1

TS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> Xem thêm

Van Trang

TS. Văn Thị Thu Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> Xem thêm

TS. Đoàn Thị Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Post-doc tại Đài Loan

>> Xem thêm

TS. Lê Hoàng Chiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> Xem thêm

ThS Nguyễn Duy Thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Nhật Bản

>> Xem thêm

TS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS tại Đài Loan

>> Xem thêm

Chau Thanh Tai

ThS. Châu Thành Tài

NCS tại Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toan Phuc

ThS. Nguyễn Trí Toàn Phúc

NCS tại Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Minh web

ThS. Lê Hoàng Minh

NCS tại Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PNHoangLong

CN. Phan Nguyễn Hoàng Long

HVCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Nguyễn Đình Gẫm

 

NHÂN SỰ HỢP TÁC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Bộ môn cộng tác trực tiếp với một số cán bộ trong trường và ngoài trường trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

 

NHÂN SỰ HỢP TÁC TRONG TRƯỜNG

STT

Họ tên

Học hàm/ 

Học vị

Chuyên môn

Ghi chú 

1

Đinh Sĩ Hiền

GS.TS

Điện tử

BM. Điện tử, khoa Điện tử Viễn Thông

2

Nguyễn Văn Đông

PGS.TS

Hóa phân tích

BM. Hóa phân tích, Khoa Hóa học

3

Trần Duy Tập  PGS.TS Vật lý hạt nhân  Khoa  Khoa học Vật liệu 

4

Đỗ Thị Bích Thư TS Vi sinh Khoa sinh học 

5

Huỳnh Thanh Nhẫn

ThS

Vật lý hạt nhân

BM. Vật lý Tin học, Khoa VL-VLKT

6

Huỳnh Đình Chương

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

7

Trương Hữu Ngân Thy

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

8

Trần Kim Tuyết

TS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

10

Huỳnh Nguyễn Phong Thu

TS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

11

Nguyễn Thị Trúc Linh

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

12

Huỳnh Thị Yến Hồng

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

13

Nguyễn Văn Thắng

ThS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

14

Bùi Tuấn Khải

TS

Vật lý hạt nhân

PTN. Kỹ thuật hạt nhân

15

 Lê Thị Ngọc Trang  ThS Vật lý hạt nhân  PTN. Kỹ thuật hạt nhân 

16

Vũ Ngọc Ba CN Vật lý hạt nhân PTN. Kỹ thuật hạt nhân

 

 

NHÂN SỰ HỢP TÁC NGOÀI TRƯỜNG

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên môn

Ghi chú

1

Đào Tiến Khoa

GS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

2

Trần Đức Thiệp GS.TS Vật lý hạt nhân Viện Vật lý

3

Lê Hồng Khiêm GS.TS Vật lý hạt nhân Viện Vật lý

4

Ngô Quang Huy GS.TS Vật lý hạt nhân Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

5

Lương Duyên Phu PGS.TSKH Vật lý hạt nhân Trường Đại học Văn Lang

6

Bùi Văn Loát PGS.TS Vật lý hạt nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HN

7

Trần Quốc Dũng

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TP.HCM

8

Huỳnh Quang Linh

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM

9

Phan Bảo Ngọc

PGS.TS

Vật lý

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

10

Đỗ Quang Bình

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

11 Nguyễn Quang Hưng

PGS.TS

Vật lý hạt nhân 

Trường Đại học Duy Tân

12

Phạm Đình Khang

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

13

Nguyễn Văn Hùng

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân

14

Nguyễn Minh Cảo

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Bình Dương

15

Nguyễn Nhị Điền

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân

16 Nguyễn Xuân Hải PGS.TS Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân

 

17 Nguyễn An Sơn PGS.TS Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Đà Lạt

18

Nguyễn Trung Tính

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân

19

Nguyễn Ngọc Lâm

PGS.TS

Vật lý Hạt nhân

Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa TP.HCM

20

Phạm Đức Khuê PGS.TS Vật lý hạt nhân Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

21

Nguyễn Tuấn Khải PGS.TS Vật lý hạt nhân Cục an  toàn và bức xạ hạt nhân

22

Võ Văn Thuận TS Vật lý hạt nhân Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

23

Nguyễn Đức Thành

TS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TP.HCM

24 Lưu Anh Tuyên TS Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TP.HCM

25

Trần Văn Hùng

TS

Vật lý hạt nhân

Công ty cổ phần Y học Rạng Đông

26

Nguyễn Đông Sơn

TS

Vật lý hạt nhân

Công ty Chí Anh

27 Nguyễn Xuân Cảnh TS.BS

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

28

Cao Đông Vũ

TS

Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân

29 Phạm Ngọc Sơn TS Vật lý hạt nhân

Viện nghiên cứu hạt nhân

30

Phan Ngọc Tiến 

TS.BS

Y học 

Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

31 Dương Thanh Tài TS Vật lý hạt nhân

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

32

Trần Viết Nhân Hào

PGS.TS

Vật lý hạt nhân

Đại học Huế, Trường ĐH Sư phạm Huế

33

Nguyễn Văn Hoa

TS

Vật lý Hạt nhân

Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

34

Hoàng Đức Tâm

PGS.TS

Vật lý Hạt nhân

Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

35

Võ Xuân Ân

TS

Vật lý Hạt nhân

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

36

Nguyễn Thị Ái Thu

TS

Vật lý Hạt nhân

Trường Đại học Sài Gòn

37

Hồ Mạnh Dũng PGS.TS Vật lý hạt nhân Trung tâm Hạt nhân TP.HCM
38 Lê Thị Quỳnh Hương TS Vật lý hạt nhân

Trường Đại học Khánh Hoà

39 Trần Ái Khanh TS Vật lý hạt nhân

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

40

Nguyễn Văn Hòa

ThS

Vật lý hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

41

Thái Mỹ Phê

ThS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân TP.HCM

42

Nguyễn Tấn Châu

ThS

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

43

Phan Long Hồ

TS

Vật lý hạt nhân

Viện Y tế Công cộng TP.HCM

44

Nguyễn Lê Sơn

ThS

Vật lý hạt nhân

Trung tâm Kiểm tra không phá hủy (NDE), TP.HCM

45

Đặng Thị Minh Tâm

ThS

Vật lý hạt nhân

Bệnh viện Ung Bướu

46

Hà Thị Thanh Tuyền

ThS

Y học hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

47

Trần Cương

CN

Vật lý hạt nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy

48

Nguyễn Trung Hiếu

CN

Vật lý hạt nhân

Bệnh viện Ung Bướu

49

Phan Quốc Uy

ThS

Vật lý hạt nhân

Bệnh viện Ung Bướu

50 Ngô Trung Nghĩa ThS Vật lý hạt nhân

Bệnh viện Ung Bướu

51 Lê Thị Đến ThS Vật lý hạt nhân

Bệnh viên Ung Bướu Cần Thơ

 

NHÂN SỰ NGOÀI NƯỚC

Hàng năm các Giáo sư ngoài nước đến Bộ môn tham gia công tác giảng dạy và trao đổi khoa học

STT

Họ tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên môn

Bài giảng

Cơ quan

1

Tamikazu Kume

GS

Vật lý hạt nhân

Radiation apply for industry

Cơ quan Năng lượng   Nguyên tử Nhật Bản

2

Chary Rangacharyulu

GS

Vật lý hạt nhân

New problems in nuclear Physics

Đại học Saskatchewan, Canada

3

Takahisa Itahashi

GS

Vật lý hạt nhân

Accelerator and applications

Đại học Osaka, Nhật Bản

4

Masaharu Nomachi

GS

Vật lý hạt nhân

Radiation instrument and detector

Đại học Osaka, Nhật Bản
5 Yoshitaka Kuno GS Vật lý hạt nhân Double Degree Program Đại học Osaka, Nhật Bản
FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1