bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Phòng thí nghiệm hạt nhân:

Bộ môn gồm có 05 phòng thí nghiệm. Mục đích PTN phục vụ giảng dạy, hướng dẫn đề tài tốt nghiệp và nghiên cứu.   

      (1)- Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân đại cương

Phục vụ giảng dạy kiến thức cơ bản thực nghiệm về quy luật về phóng xạ, sự tương tác của bức xạ với vật chất; nắm rõ nguyên tác và vận hành các thiết bị đo phóng xạ. Các thiết bị sử dụng gồm hệ đo đếm GM, hệ đo nhấp nháy, chương trình máy tính xử lý số liệu.  

      (2) - Phòng thí nghiệm chuyên đề I

Phục vụ giảng dạy sinh viên chuyên ngành và nghiên cứu. Thiết bị gồm hệ đo gamma phông thấp HPGe, hệ đo alpha, hệ đo huỳnh quang tia X, hệ đo nhấp nháy.

      (3) - Phòng thí nghiệm chuyên đề II

Phục vụ giảng dạy sinh viên chuyên ngành và nghiên cứu. Thiết bị gồm hệ kích hoạt neutron, hệ đo gamma và một số thiết bị phụ liên quan.

      (4) Phòng thí nghiệm xử lý mẫu

            Phục vụ xử lý mẫu trước khi tiến hành đo phổ.

      (5) Phòng thí nghiệm thiết bị điện tử hạt nhân

            Phục vụ cho thiết kế và xây dựng các hệ đo hạt nhân.

Một số hình ảnh về thiết bị đo hạt nhân tại PTN

Hệ phổ kế gamma phông thấp HPGe

 

Hệ phổ kế alpha

 

Hệ kích hoạt neutron

 

Hệ phổ kế gamma NaI(Tl)

 

Hệ kích hoạt huỳnh quang tia X 250MHz Flash-ADC/FPGA

Một số hình ảnh nghiên cứu và giảng dạy

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1