bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân - Vật lý y khoa

Thông báo

v/v Thực hành Vật lý hạt nhân đại cương

  • Thời gian: bắt đầu từ tuần 4 của Học kỳ 2(từ ngày 18/03/2024).
  • Địa điểm: Phòng thí nghiệm Đại cương- Bộ môn VLHN.
  • Mỗi tuần có 5 ca thực hành. Sinh viên xem danh sách chia nhóm và tham gia thực hành theo đúng ca tương ứng của mình.
  • Hình thức đánh giá môn học:
    • Điểm danh
    • Báo cáo kết quả mỗi bài.
  • Sau mỗi bài thực hành, mỗi sinh viên có 1 tuần để làm báo cáo trên giấy và nộp lại cho giảng viên vào buổi thực hành tiếp theo.
  • Liên hệ: Thầy Võ Hoàng Nguyên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK

 

Danh sách chia nhóm

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1