bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

HỘI CỰU SINH VIÊN BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

1. BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

2. TIÊU CHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN VLHN-KTHN

3.1 Quy chế hoạt động

3.2 Đơn xin hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ sinh viên

4. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

5. DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ QUỸ CỰU SINH VIÊN

6. LIÊN HỆ


1. BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

Chủ tịch

Hinh anh Hieu
Nguyễn Trung Hiếu
Bệnh viện Ung Bướu tp.HCM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó chủ tịch

Nguyễn Tấn Châu

Bệnh viện Chợ Rẫy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó chủ tịch

Lưu Anh Tuyên

Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân Tp HCM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư ký

 

Lê Thành Tụ

Trường ĐH KHTN Tp HCM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc điều hành (CEO)

Lục Minh Trưởng

Sinh Long Healthcare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PhanLongHo

Phan Long Hồ

Viện Y tế Công cộng TP.HCM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chi Khanh

Trần Ái Khanh

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tiền Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 >>Quay về đầu trang


 2. TIÊU CHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

- Gây quỹ Cựu sinh viên nhằm hỗ trợ sinh viên Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân

 

quyCSV 2020

 

- Trao học bổng cho sinh viên các ngành Vật lý hạt nhân và Kỹ thuật hạt nhân

traoHB 2020

 

- Tổ chức họp mặt ngày 20-11

le20112020

 

- Hỗ trợ tổ chức hội thảo giao lưu và hướng nghiệp cho sinh viên

Picture4

 

- Hợp tác với Bộ môn trong giảng dạy và nghiên cứu

Picture5

 >>Quay về đầu trang


3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN VLHN-KTHN

3.1 Quy chế hoạt động

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG
QUỸ
HỖ TRỢ SINH VIÊN VẬT LÝ HẠT NHÂN-KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân – KTHN, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM

  

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng quy chế

Quy chế này quy định về những việc sau:

- Tổ chức, quản lý, phát triển và sử dụng Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Vật lý Hạt nhân-Kỹ thuật Hạt nhân (gọi tắt là Quỹ HT-SVHN);

- Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản lý Quỹ HT-SVHN trong việc quản lý, phát triển và sử dụng Quỹ.

Điều 2. Mục tiêu hoạt động Quỹ HT-SVHN

Quỹ HT-SVHN được thành lập trên cơ sở vận động sự đóng góp tự nguyện và ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cựu sinh viên để cùng Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM, giúp đỡ sinh viên khó khăn có nỗ lực trong học tập, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và khen thưởng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Điều 3. Thời điểm và đối tượng vận động đóng góp Quỹ HT-SVHN

 1. Việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ HT-SVHN được thực hiện mỗi năm một lần vào trước ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11). Các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp một lần hoặc nhiều lần trong năm.
 2. Quỹ HT-SVHN sẵn sàng tiếp nhận trên tinh thần tự nguyện ủng hộ của các đối tượng như sau:

- Cựu sinh viên Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM

- Thầy cô, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 4. Nội dung sử dụng Quỹ HT-SVHN

Nội dung sử dụng Quỹ HT-SVHN cụ thể như sau:

 1. Hỗ trợ sinh viên bộ môn VLHN-KTHN kinh phí tổ chức Lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11 hằng năm.
 2. Hỗ trợ kinh phí thăm viếng và tặng quà Quý thầy cô nghỉ hưu trong dịp Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11 hằng năm, hoặc những lúc ốm đau
 3. Tặng học bổng hỗ trợ sinh viên chi phí học tập. Học bổng trao cho các lớp vào Lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11 hằng năm.
 4. Giúp đỡ sinh viên chi phí điều trị và viện phí khi ốm đau phải nhập viện (xét duyệt theo từng hoàn cảnh và tình trạng bệnh lý).

Sinh viên được xét duyệt hỗ trợ cần phải:

- Có đơn xin hỗ trợ theo mẫu của Ban Quản lý Quỹ HT-SVHN,

- Có giấy tờ chứng minh đã được điều trị tại bệnh viện, bao gồm mô tả sơ lượt tình trạng bệnh lý và phương pháp điều trị (giấy xuất viện hoặc hóa đơn viện phí).

 1. Cho sinh viên mượn tiền đóng học phí khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc khi gia đình gặp thiên tai khiến ảnh hưởng đến khả năng đóng học phí của sinh viên.
 2. Khen thưởng sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Sinh viên được khen thưởng là tác giả chính của công trình được đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo (oral hoặc poster) tại các hội nghị khoa học trong nước hoặc quốc tế.
  - Khen thưởng nhằm hỗ trợ sinh viên một phần chi phí đi lại và ăn ở. Nếu sinh viên được khen thưởng hoặc hỗ trợ kinh phí khác thì không được xét thưởng thêm.

  - Sinh viên cần trình vé máy bay hoặc tàu xe (nếu có), thư mời báo cáo (oral hoặc poster) của ban tổ chức, đơn xin hỗ trợ kinh phí có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn để làm minh chứng.

  - Nếu hội nghị diễn ra sau khi tốt nghiệp, sinh viên chỉ được khen thưởng khi công bố kết quả (báo cáo hội nghị hoặc đăng tạp chí) không quá sáu tháng sau khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

 - Nếu sinh viên trình bày cùng một nội dung khoa học tại nhiều Hội nghị khác nhau thì chỉ được xét khen thưởng một lần.

 1. Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của các lớp.

Sinh viên được khen thưởng phải đạt các tiêu chí sau:

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi,

- Có điểm trung bình cao nhất lớp,

- Tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, thiện nguyện của bộ môn, nhà trường và xã hội. Sinh viên có thể dùng hình ảnh hoặc giấy chứng nhận của cơ quan/đoàn thể để minh chứng cho các hoạt động đóng góp cho xã hội.

Trong trường hợp lớp không có sinh viên đạt tiêu chí, phần thưởng sẽ được tặng chung cho lớp.

 1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động các câu lạc bộ học thuật của sinh viên.
 2. Hỗ trợ kinh phí mua sắm các trang thiết bị cơ bản phục vụ chung cho việc học tập của tất cả sinh viên của Bộ môn. Việc mua sắm thiết bị phải được xét duyệt thông qua ý kiến của Ban quản lý Quỹ HT-SVHN.

Điều 5. Ban quản lý Quỹ HT-SVHN

 1. Quỹ HT-SVHN được quản lý bởi Ban quản lý Quỹ do Bộ môn VLHN-KTHN và Hội Cựu Sinh viên VLHN đề cử.
 2. Ban quản lý Quỹ HT-SVHN gồm 09 thành viên, trong đó có 07 thành viên là Ban chấp hành Hội Cựu Sinh Viên VNHN-KTHN và 02 thành viên thuộc Bộ môn Vật lý hạt nhân – KTHN. Thành viên Ban quản lý giai đoạn 2017-2020 như sau:
 • Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban,
 • Ông Nguyên Tấn Châu, Phó Ban,
 • Ông Lê Thành Tụ, Uỷ viên,
 • Ông Lưu Anh Tuyên, Uỷ viên,
 • Ông Lục Minh Trưởng, Uỷ viên,
 • Ông Phan Long Hồ, Uỷ viên,
 • Bà Trần Ái Khanh, Uỷ viên,
 • Ông Trần Thiện Thanh, Thư ký,
 • Bà Hoàng Thị Kiều Trang, Thủ quỹ.

Các thành viên Ban quản lý Quỹ HT-SVHN có quyền biểu quyết và ý kiến ngang nhau. Khi cần xin ý kiến xét duyệt chi của Ban quản lý Quỹ qua email, trong vòng 05 ngày làm việc (thứ 2 đến thứ 6) các thành viên trong Ban quản lý Quỹ phải trả lời đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu thành viên nào không trả lời email thì xem như là không hợp lệ. Việc xét duyệt chỉ được chấp nhận khi số người đồng ý là 06 trở lên.

 1. Ban quản lý Quỹ có nhiệm vụ quản lý, phát triển quỹ, xét duyệt và kiểm tra Quỹ HT-SVHN theo Quy chế hiện hành, cũng như xem xét các đề xuất của Bộ môn VLHN-KTHN và Hội Cựu Sinh Viên VLHN.
 2. Ban quản lý Quỹ báo cáo quyết toán thu chi cho Hội Cựu Sinh Viên VLHN-KTHN sáu tháng một lần và trước đợt vận động đóng góp hằng năm.
 3. Trong thời gian vận động quyên góp, Ban quản lý Quỹ công khai thông tin cá nhân và phương thức đóng góp Quỹ với sự cho phép của người đóng góp.
 4. Quỹ HT-SVHN sử dụng con dấu của Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM trong các giấy khen và các biên bản thu chi.
 5. Các khoản chi đột xuất ngoài Quy chế phải có sự đồng thuận của ít nhất 06 thành viên Ban quản lý Quỹ trên văn bản (có thể dùng email để làm minh chứng). Trong trường hợp gửi email xin ý kiến, nếu thành viên nào không trả lời email trong vòng 05 ngày làm việc thì xem như là không hợp lệ và ý kiến trễ hạn sẽ không được xét đến.

Điều 6: Quỹ được sự hỗ trợ, giúp đỡ, giám sát từ Bộ môn Vật lý hạt nhân – Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG-HCM.                                                                                                      

Điều 7: Tùy tình hình thực tế và các điều kiện cụ thể, các tiêu chuẩn, đối tượng và định mức hỗ trợ theo Quy chế này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Hội Cựu Sinh Viên VLHN-KTHN và Bộ môn VLHN-KTHN.

Điều 8: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Những quy định khác trái với quy định tại Quy chế này đều được bãi bỏ.

                                                                                Tp HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2017

BCH HỘI CỰU SINH VIÊN VLHN-KTHN

 

 

Nguyễn Trung Hiếu

Chủ tịch Hội CSV VLHN-KTHN

3.2 Đơn xin hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ sinh viên: link download tại đây.

 >>Quay về đầu trang


4. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

1- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2022

2- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2020

3- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

4 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2018

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2018

5 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

6 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016

7 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015

8 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014

   - Clip mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014 

>>Quay về đầu trang


5. DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ QUỸ CỰU SINH VIÊN

1. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2022

STT

Họ tên

Khóa

Ngày

1

Phạm Thị Thêu

2008-VLHN

10/10/2022

2

Ủng hộ Quy HTSVHN

 

10/10/2022

3

Bảo Lâm

2003-VLHN

10/10/2022

4

Nguyễn Trọng Nguyên

2017-KTHN

10/10/2022

5

Dương Thanh Tài

NCS-2016

10/10/2022

6

Trần Ái Khanh

1997-VLHN

10/10/2022

7

Lâm Xuân Anh Đào

2018-VLHN

10/10/2022

8

Trần Đức Huy

2016-VLYK

10/10/2022

9

Ngô Lai Thích

2017-KTHN

10/10/2022

10

Nguyễn Hoàng Thiên

2014-VLYK

10/10/2022

11

Mai Quỳnh Anh

VLHN-2010

10/10/2022

12

Trần Thiện Thanh

CH-14

10/10/2022

13

Phạm Văn Lục

CH-15

10/10/2022

14

Văn Tấn Phát

CH-26

10/10/2022

15

Hoàng Thị Kiều Trang

1994-VLHN

11/10/2022

16

Hoàng Nguyên (Đỗ Văn Hoàng Nguyên)

2016-VLYK

12/10/2022

17

Nguyễn Minh Vương

2016-KTHN

12/10/2022

18

Âu Duy Tân

2014-VLYK

12/10/2022

19

Trần Phạm Ngọc Trinh

2006-VLHN

12/10/2022

20

Nguyễn Trần Thọ

2001-VLHN

12/10/2022

21

Nhóm KS BV UB Cần Thơ

 

12/10/2022

22

Lê Huỳnh Sơn

2016-VLYK

12/10/2022

23

Đỗ Ngọc Minh Kỳ

2009-VLHN

12/10/2022

24

Trương Gia Huy

2014-VLHN

12/10/2022

25

Lê Hoàng Minh

2013-VLHN

12/10/2022

26

Châu Văn Tạo

1978-VLHN

13/10/2022

27

K16-Ung ho quy HT-SVHN

 

14/10/2022

28

Trần Văn Phước

2013-KTHN

14/10/2022

29

Nguyễn Văn Giai

2015-KTHN

14/10/2022

30

Nguyễn Ngọc Quốc Trình

2016-KTHN

14/10/2022

31

Nguyễn Thị Mỹ Dạ

2008-VLHN

14/10/2022

32

Nguyễn Huỳnh Phúc

2010-VLHN

14/10/2022

33

Nguyễn Hữu Bảo

2013-KTHN

14/10/2022

34

Võ Công Phát

2016-KTHN

14/10/2022

35

Quách Gia Bảo

2016-KTHN

14/10/2022

36

Anh chị Vân - Sơn

1998-VLHN

14/10/2022

37

Phạm Duy Biên

2012-KTHN

14/10/2022

38

Văn Thị Thu Trang

2004-VLHN

17/10/2022

39

Lê Hoàng Chiến

VLHN-2006

17/10/2022

40

Trương Thị Hồng Loan

VLHN-1979

18/10/2022

41

Nguyễn Minh Hoàng

2016-KTHN

20/10/2022

42

Trần Thị Thanh Vinh

2016-KTHN

20/10/2022

43

Lê Tuấn Nhã

2009-VLHN

20/10/2022

44

Nguyễn Thanh Vy

2016-KTHN

20/10/2022

45

Châu Thành Tài

2012-VLHN

20/10/2022

46

Huỳnh Tấn Khoa

2016-VLHN

20/10/2022

47

Nguyễn Văn Hòa

1974-VLHN

20/10/2022

48

Trần Minh Lộc

1994-VLHN

20/10/2022

49

Bùi Hà Quốc Thắng

2001-VLHN

20/10/2022

50

Phạm Thị Phương Kha

2018-KTHN

20/10/2022

51

Phan Lê Hoàng Sang & Nhàn

VLHN-2004 & 2010

24/10/2022

52

Trịng Hoa Lăng

VLHN-1997

24/10/2022

53

Trần Công Thiện

2014-KTHN

26/10/2022

54

Huỳnh Thanh Nhẫn

1996-VLHN

26/10/2022

55

Nguyễn Điền Quốc Bảo

2010-VLHN

26/10/2022

56

Nguyễn Duy Thông

2004-VLHN

26/10/2022

57

Phạm Thi Mai & Vũ Ngọc Tú

1999-VLHN

26/10/2022

58

Lỗ Thái Sơn

1997-VLHN

26/10/2022

59

Sĩ Minh Chiến

2008-VLHN

26/10/2022

60

Đinh Thị Đông Trúc

2016-VLHN

26/10/2022

61

Phan Thanh Quang

2010-VLHN

26/10/2022

62

Võ Hoàng Nguyên

2005-VLHN

02/11/2022

63

Lê Quang Vương

NCS-2016

02/11/2022

64

Ngô Vinh Quang

2005-VLHN

02/11/2022

65

Lê Trần Tuấn Kiệt

1996-VLHN

02/11/2022

66

Cao Vĩnh Phương

CH-K22

02/11/2022

67

Trần Đại Lâm

2017-KTHN

02/11/2022

68

Trần Trung Tín

2010-VLHN

02/11/2022

69

Nguyễn Văn Hạnh

1999-VLHN

02/11/2022

70

Vũ Trần Tiến Bảo

2017-KTHN

02/11/2022

71

Võ Hồng Hải

1995-VL

02/11/2022

72

Lại Thị Khánh Ly

2012-VLHN

02/11/2022

73

Nguyễn Trung Hiếu

2013-VLYK

02/11/2022

74

Nguyễn Trí Toàn Phúc

2011-VLHN

02/11/2022

75

Nguyễn Thị Chiêu Dương

2014-KTHN

02/11/2022

76

Lê Xuân Hậu

2014-VLYK

02/11/2022

77

Lại Viết Hải

2010-VLHN

02/11/2022

78

Lê Công Hảo

1999-VLHN

02/11/2022

79

Nguyễn Văn Thắng

2008-VLHN

04/11/2022

80

Nguyễn Trung Hiếu

1993-VLHN

04/11/2022

81

Phan Quốc Uy

1995-VLHN

04/11/2022

82

Vũ Anh Duy

1999-VLHN

04/11/2022

83

Ngô Trung Nghĩa

1993-VLHN

04/11/2022

84

Trần Quốc Tuấn

1995-VLHN

04/11/2022

85

Nguyễn Thị Hoa

2014-VLHN

04/11/2022

86

Võ Tấn Linh

2012-VLYK

04/11/2022

87

Nguyễn Thị Vân

2012-VLYK

04/11/2022

88

Trương Hữu Thanh

2012-VLYK

04/11/2022

89

Nguyễn Hải Đăng

2012-VLYK

04/11/2022

90

Bùi Thị Nga

2012-VLYK

04/11/2022

91

Hồ Hoàng Thân

2010-VLHN

04/11/2022

92

Phan Nhật Khang

2012-KTHN

04/11/2022

93

Lương Thị Oanh

2013-VLHN

04/11/2022

94

Lê Cường Quốc

2013-VLHN

04/11/2022

95

Lê Thị Quỳnh Giao

1993-VLHN

04/11/2022

96

Hoàng Thị Hâu

2010-VLHN

04/11/2022

97

Trần Hoài Nhơn

2011-VLHN

04/11/2022

98

Ngô Thanh Sơn

2014-VLYK

04/11/2022

99

Võ Thuận Trường Phước

1993-VLHN

04/11/2022

100

Nguyễn Thị Hồng Trang

2012-VLHN

04/11/2022

101

Đỗ Thanh Hưng

1995-VLHN

04/11/2022

102

Đặng Thị Minh Tâm

1998-VLHN

04/11/2022

103

Phan Long Hồ

1995-VLHN

04/11/2022

104

Vũ Tuấn Minh

2007-VLHN

04/11/2022

105

Lê Đình Hùng

2007-VLHN

04/11/2022

106

Nguyễn Thị Cẩm Thu

CH-16

04/11/2022

107

Công ty TNHH CN Ratech

 

08/11/2022

108

Cao Minh Thông

2012-VLYK

08/11/2022

109

Huỳnh Trúc Phương

1992-VLHN

08/11/2022

110

Phan Nguyễn Hoàng Long

2018-VLHN

08/11/2022

111

VLYK K15 UH Quy HT-SVHN

 

08/11/2022

112

Hồ Mạnh Dũng

NCS-1997

08/11/2022

113

Nguyễn Hải Đăng

2012-VLYK

08/11/2022

114

Đào Văn Hoàng

1995-VLHN

17/11/2022

115

Phan Thị Thùy Giang

NCS-2016

17/11/2022

116

Trần Ánh Dương

2003-VLHN

17/11/2022

117

Nguyễn Phan Thể Hiền

 

17/11/2022

118

Trần Kim Tuyết

2008-VLHN

17/11/2022

119

Trần Cương

1997-VLHN

17/11/2022

120

Nguyễn Thị Cẩm Tú

2003-VLHN

17/11/2022

121

Nguyễn Thanh Tuấn

VLYK-2014

17/11/2022

122

Nguyễn Minh Anh

1996-VLHN

17/11/2022

123

Nguyễn Anh Tuấn

2003-VLHN

17/11/2022

124

Trần Phát

2012-KTHN

17/11/2022

125

Lê Bửu Lo

2012-KTHN

17/11/2022

126

Hoàng Đức Tuân

2012-VLHN

17/11/2022

127

Nguyễn Hoàng Tú Trân

2016-VLHN

17/11/2022

128

Thái Thị Thanh Tuyền

2017-KTHN

17/11/2022

129

KS Nguyễn Thanh Hiển
+ KS Nguyễn Tấn Châu

2008-VLHN &
1997-VLHN

17/11/2022

130

Lương Tiến Phát

 

17/11/2022

131

Trần Minh Sang

2013-KTHN

17/11/2022

132

Nguyễn Mạnh Cầm

2014-VLYK

17/11/2022

133

Lưu Toàn, Phạm Thị Hoa

2013-KTHN

17/11/2022

134

Phạm Tấn Thi

2001-VLHN

17/11/2022

135

Ninh Đức Tuyên

2002-VLHN

17/11/2022

136

Vũ Thị Thuỳ Dung

2012-KTHN

17/11/2022

137

Đặng Quang Huy

2002-VLHN

17/11/2022

138

Nguyễn Duy Sang

CH-18

17/11/2022

139

Võ Văn Anh Hân

CH-23

17/11/2022

140

Nguyễn Phú Sỹ

K13

17/11/2022

141

Lữ Thế Đăng

2010-VLHN

17/11/2022

142

Nguyễn Hoàng Long

2000-VLHN

17/11/2022

143

Lưu Anh Tuyên

2000-VLHN

18/11/2022

144

Nguyễn Hải An

CH-29

19/11/2022

145

Đoàn Thị Hiền

2004-VLHN

19/11/2022

146

Nguyễn Thành Đạt

NCS-2022

19/11/2022

147

Đặng Phước Sang

2002-VLHN

19/11/2022

148

Đồng Văn Hiếu Ân

2014-KTHN

19/11/2022

149

Chu Bá Long

1999-KTHN

19/11/2022

150

Huỳnh Tăng Hiền

2010-VLHN

19/11/2022

2. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2020

3. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2019

4. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2018

5. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2017

6.Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2016

7. Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2015

8.Danh sách Nhà tài trợ Quỹ cựu sinh viên năm 2014

>>Quay về đầu trang

 


6. LIÊN HỆ

Email của ban chấp hành hội cựu sinh viên :bch-csv-hatnhan@googlegroups.com

>>Quay về đầu trang

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1