bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Chương trình cao học

Khung chương trình đào tạo cao học theo phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn.

Chuyên ngành: VẬT LÝ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ VÀ NĂNG LƯỢNG CAO. MÃ SỐ ĐÀO TẠO: 60 44 05 (trước 2018).

Chuyên ngành: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN. MÃ SỐ ĐÀO TẠO: 8440106 (sau 2018)

 

STT

Tên môn học

Nhóm đối tượng

 

 

NĐT1(38tc)

NĐT2 (45tc)

NĐT3(60tc)

A

Kiến thức chung

 

 

 

 

Triết học

3

3

3

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

I

Môn bắt buộc

4

8

17

1

Lý thuyết hạt nhân 1 (3LT+1BT)

X

X

X

2

Lý thuyết hạt nhân 2 (2LT+1BT)

   

X

3

Thiết bị và phương pháp ghi bức xạ (3LT+1BT)

 

X

X

4

Xử lý số liệu (2LT+1BT)

   

X

5

An toàn và liều lượng (2LT+1BT)

   

X

II

Môn tự chọn

21

24

30

6

Phương pháp luận NCKH (2LT)

Học 21tc trong 61tc

Học 24tc trong 61tc

Học 30tc trong 61tc

7

Lý thuyết hạt nhân 2 (2LT+1BT)

     

8

Thiết bị và phương pháp ghi bức xạ (3LT+1BT)

     

9

Xử lý số liệu (2LT+1BT)

     

10

An toàn và liều lượng (2LT+1BT)

     

11

Vật lý lò phản ứng và Điện hạt nhân (3LT+1BT)

     

12

Ứng dụng phần mềm trong VLHN (2LT+2BT)

     

13

Tán xạ lượng tử (2LT+1BT)

     

14

Lý thuyết trường Neutron (2LT+1BT)

     

15

Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp(2LT+1BT)

     

16

Ứng dụng hạt nhân trong Nông , Y, Sinh (2LT+1BT)

     

17

Các phép phân tích hạt nhân (3LT+1BT)

     

18

Máy gia tốc (2LT+1BT)

     

19

Các vấn đề mới (3LT+1BT)

     

20

Vật lý hạt cơ bản (3LT+1BT)

     

21

Thực tập vật lý hạt nhân (4TT)

     

22

Xử lý ảnh Y khoa (3LT+1TT)

     

23

Y học hạt nhân (2LT+1BT)

     

C

Luận văn

10

10

10

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1