bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Chương trình cao học

Khung chương trình đào tạo cao học theo phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn.

Chuyên ngành: VẬT LÝ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ VÀ NĂNG LƯỢNG CAO. MÃ SỐ ĐÀO TẠO: 60 44 05 (trước 2018).

Chuyên ngành: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN. MÃ SỐ ĐÀO TẠO: 8440106 (sau 2018)

 

STT

Tên môn học

Nhóm đối tượng

 

 

NĐT1(38tc)

NĐT2 (45tc)

NĐT3(60tc)

A

Kiến thức chung

 

 

 

 

Triết học

3

3

3

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

I

Môn bắt buộc

4

8

17

1

Lý thuyết hạt nhân 1 (3LT+1BT)

X

X

X

2

Lý thuyết hạt nhân 2 (2LT+1BT)

   

X

3

Thiết bị và phương pháp ghi bức xạ (3LT+1BT)

 

X

X

4

Xử lý số liệu (2LT+1BT)

   

X

5

An toàn và liều lượng (2LT+1BT)

   

X

II

Môn tự chọn

21

24

30

6

Phương pháp luận NCKH (2LT)

Học 21tc trong 61tc

Học 24tc trong 61tc

Học 30tc trong 61tc

7

Lý thuyết hạt nhân 2 (2LT+1BT)

     

8

Thiết bị và phương pháp ghi bức xạ (3LT+1BT)

     

9

Xử lý số liệu (2LT+1BT)

     

10

An toàn và liều lượng (2LT+1BT)

     

11

Vật lý lò phản ứng và Điện hạt nhân (3LT+1BT)

     

12

Ứng dụng phần mềm trong VLHN (2LT+2BT)

     

13

Tán xạ lượng tử (2LT+1BT)

     

14

Lý thuyết trường Neutron (2LT+1BT)

     

15

Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp(2LT+1BT)

     

16

Ứng dụng hạt nhân trong Nông , Y, Sinh (2LT+1BT)

     

17

Các phép phân tích hạt nhân (3LT+1BT)

     

18

Máy gia tốc (2LT+1BT)

     

19

Các vấn đề mới (3LT+1BT)

     

20

Vật lý hạt cơ bản (3LT+1BT)

     

21

Thực tập vật lý hạt nhân (4TT)

     

22

Xử lý ảnh Y khoa (3LT+1TT)

     

23

Y học hạt nhân (2LT+1BT)

     

C

Luận văn

10

10

10

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1