bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  Trước năm 2009


Năm 2023                                                                                                                                                        

Năm 2022                                                                                                                                                        

Năm 2021                                                                                                                                                         

Năm 2020                                                                                                                                                         

 Năm 2019                                                                                                                                                        

Năm 2018                                                                                                                                                         

Năm 2017                                                                                                                                                          

Năm 2016                                                                                                                                                        

 Năm 2015                                                                                                                                                          

Năm 2014                                                                                                                                                           

Quay lại đầu trang

Năm 2013                                                                                                                                                          

Quay lại đầu trang

Năm 2012                                                                                                                                                          

Quay lại đầu trang

Năm 2011                                                                                                                                                         

Quay lại đầu trang

Năm 2010                                                                                                                                                          

Quay lại đầu trang

Năm 2009                                                                                                                                                          

Quay lại đầu trang

Trước năm 2009                                                                                                                                               

Quay lại đầu trang

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1