bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Kết quả

1

Thế folding hạt nhân trong nghiên cứu tán xạ đàn hồi 12C(12C,12C)12C ở năng lượng thấp

T2016-03, ĐHKHTN-ĐHQG-HCM

2016-2017

Chủ nhiệm

Tốt

2 Nghiên cứu tán xạ đàn hồi Alpha - hạt nhân và phân rã Alpha ĐHQG C2019 2019-2020 Chủ nhiệm

Đang thực hiện

 

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1