bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Non-destructive evaluation of thickness of material plates through Compton back-scattering technique using Si(Li) detector

Huynh Dinh Chuong, Nguyen Duy Thong, Vo Hoang Nguyen, Le Hoang Minh, Nguyen Thi Truc Linh, Phan Long Ho, Tran Thien Thanh, Chau Van Tao

Radiation Physics and Chemistry (2022), 109978

Abstract:

This study aims to develop the system for the non-destructive evaluation of the thickness of material plates based on the Compton back-scattering technique using a Si(Li) detector and 241Am radioactive sources. The calibration curve is constructed based on the areas under the Compton scattering peak obtained from the measurements of reference samples. This calibration curve is used to determine the saturation thickness, the maximum measurable thickness (MMT) with the desired accuracy, and the unknown thickness of a sample. To validate the reliability of the system, we have performed thickness measurements for seventeen aluminum samples with different thicknesses in the range of 4.40–21.07 mm. The samples are measured seven times, except for two samples with thicknesses of 11.52 mm and 14.98 mm up to twenty times. The Pearson's correlation coefficient between the reference and measured thicknesses presented a strong positive correlation. The average relative deviation between the reference and measured thicknesses is less than 1%.

More detail >>

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1