bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Background Radiation in some Quarries and Quarry Lakes in Binh Duong Province, Vietnam

Van Thang Nguyen, Nguyen Phong Thu Huynh, Huynh Thi Yen Hong, Truong Huu Ngan Thy, Huynh Truc Phuong, Cong Hao Le

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry(2022)

Abstract:

Operation of some quarries can release radioactive materials from the deep soil to other environments that potentially impact human health. The present study investigated concentrations of radon and other radionuclides in surface soil, air, and water around two quarries in the south of Vietnam. Indoor radon concentrations ranged between 6.19 Bq m-3 and 20.6 Bq m-3. In surface soil, the average concentrations of 40K, 226Ra, and 232Th were 387, 36.5, and 44.5 Bq kg− 1, respectively. In surface soil, the average values of radioactivity found for 40K, 226Ra, 238U, and 232Th were 2.65, 1.23, 1.12, and 1.22 mBq l-1, respectively. The results show that the radioactive levels in the quarry region are found higher than in the nearby area. However, these levels are not enough for a recommendation for public health.

More detail >>

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1