bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Số:  56 /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng NK Lee năm 2019

_________________

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc đại học hệ chính quy;
 • Điểm trung bình học tập năm học 2017 – 2018 và học kì 1 năm học 2018 – 2019 từ 7.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2018 – 2019 từ loại Khá trở lên;
 • Gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn;
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2018-2019;
 1. Giá trị học bổng: 5.400.000 vnđ /sinh viên /quý. Sinh viên được lựa chọn sẽ nhận học bổng liên tục cho đến khi tốt nghiệp.
 2. Hồ sơ xin học bổng
 • Thư viết tay trình bày hoàn cảnh của sinh viên gửi đến Ông NK Lee (Ông Lee Nam Kwang);
 • 01 thư giới thiệu của giảng viên;
 • Bản sao sổ hộ nghèo hoặc xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn;
 • Bản sao thẻ sinh viên;
 • Bảng điểm năm học 2017-2018 và học kì 1 năm học 2018-2019.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 08/08/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

           

Nơi nhận:

-   BGH (để báo cáo);

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Phạm Nguyễn Thùy Dương

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1