bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

THÔNG BÁO

(Về việc cho sinh viên đại học hệ chính quy

đăng ký học cải thiện điểm trong học kỳ 1 năm học 2020-2021)

 

               Trường tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy đăng ký học cải thiện trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

  1. Thời gian đăng ký:

- Đối với các học phần học cùng khóa 2017, 2018: sinh viên đăng ký từ ngày 12/10/2020 đến ngày 13/10/2020.

- Đối với các học phần học cùng khóa 2019, 2020: sinh viên đăng ký từ ngày 22/10/2020 đến ngày 23/10/2020.

  1. Học phí học phần cải thiện: sinh viên sẽ đóng học phí cùng với học phí học kỳ chính thức (HK1/2020-2021).
  2. Thủ tục đăng ký: sinh viên nộp đơn xin cải thiện điểm cho phòng Đào tạo (SV lấy mẫu đơn đăng ký theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn / Đào tạo/ Đại học và Cao đẳng / Quy chế - Biểu mẫu /Biểu mẫu).
  3. Địa điểm đăng ký

- Khóa 2018 đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

- Khóa 2017 trở về trước đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

       5. Một số quy định đối với học phần cải thiện.

  • Học phần cải thiện (HPCT): là học phần mà sinh viên đã học và đạt kết quả điểm tổng kết là 5.0 (năm điểm) hoặc 5.5 (năm điểm rưỡi), nay sinh viên muốn học lại để đạt kết quả cao hơn.
  • Sau khi đăng ký HPCT, trường sẽ hủy ngay điểm đạt của HP xin cải thiện và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin phục hồi lại điểm cũ. Điểm của HPCT là điểm của học phần.
  • Không được học HPCT đối với HP chỉ có thực tập (trong phòng thí nghiệm, TT Thực tế) và học phần Anh văn.
  • Số tín chỉ HPCT: được tính vào tổng số tín chỉ quy định của mỗi học kỳ (tối đa là 25TC/1HK).
  • Điểm cải thiện không tính vào điểm trung bình học kỳ để xét học bổng khuyến khích học tập nhưng tính vào điểm trung bình chung tích lũy (nếu có)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: VT; PĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1