bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 507/TB-KHTN

TPHCM, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021 – đợt 1 do dịch bệnh Covid- 19

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO:

 

Do tình hình dịch bệnh COVID- 19 hiện nay vẫn đang diễn ra phức tạp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo hoãn lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1 cho đến khi có thông báo mới.

Nơi nhận
ĐHQG-HCM để báo cáo
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
https://sdh.hcmus.edu.vn
– Lưu VT; SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Lê Quan

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1